Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Archiwum
Życzenia od ZG SEiRP

Życzenia Wielkanocne od Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

więcej
Czerwcowy piknik na terenie SOSiR

Czerwcowe grillowanie.

więcej
Wycieczka do Warszawy i okolic /ODWOŁANA/

Wycieczka do Warszawy i okolic /ODWOŁANA/

więcej
WYROK w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Sygn. akt  U 12/13

WYROK
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Liszcz – przewodniczący
Stanisław Rymar – sprawozdawca
Piotr Tuleja,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 27 maja 2014 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

§ 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (Dz. U. Nr 86, poz. 734, ze zm.) w zakresie, w jakim nakłada na funkcjonariuszy konieczność wykazania okresów służby w warunkach „bezpośrednio” zagrażających życiu lub zdrowiu, z art. 15 ust. 6 w związku z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, ze zm.), a także z art. 92 ust. 1 Konstytucji,

więcej
Wyrok do pobrania w formacie pdf

Tekst wyroku do pobrania w formacie pdf

więcej
Franciszek Makles

LAUDACJA

ppor. w st. spocz. Franciszka, Bogumiła Maklesa s. Władysława
v-ce Prezesa Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku

więcej
UROCZYSTE WRĘCZANIE ODZNACZEŃ I WYRÓŻNIEŃ

 W dniu 7 listopada 2015 r podczas kolacji inaugurującej listopadowe spotkanie integracyjne w Jarosławcu uroczyście zostały wręczone przez: Prezesa Z.O kol. Leszka Orkisza i v-ce Prezesa kol. Franciszka Maklesa odznaczenia i okolicznościowe medale XXV-lecia SEiRP.

więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr.11 (67) 2015 r

W najnowszym Olsztyńskim Biuletynie Informacyjnym nr. 11(67) z listopada 2015 roku ukazały się ciekawe artykuły dot. nowego programu ubezpieczeniowego Emeryt 2016 oraz aktualnej sytuacji politycznej w kraju i na świecie.

więcej
Informacje medialne dot. zmniejszenia świadczeń emerytalnych i wystąpienie Prezesa ZO SEiRP w Słupsku.

- Informacje ukazujace się bieżąco w prasie i TV dot. szykowanej przez MSWiA zmian w świadczeniach emerytalnych.

- Wystąpienie Prezesa ZO SEiRP w Słupsku do Prezesa ZG SEiRP w Warszawie o zwołanie posiedzenia Zarządu Fereracji Służb Mundurowych.

- Wywiad v-ce Ministra SWiA w RMF FN  z 25 lutego 2016 r w którym informuje o toczących się w ministerstwie pracach nad dalszym zmniejszeniem emerytur mundurowych.

- informacje  medialne zamieszczone w marcu, kwietniu  i maju 2016 r 

- Komunikat z odbytego spotkania Federacji Służb Mundurowych

- Apel Prezydium ZO SEiRP w Słupsku

więcej
V-ce Minister MSWiA J.Zieliński w RMF FN: 25.02.2016 r

V-ce Minister MSWiA J.Zieliński w RMF FN: 25.02.2016 r
 W ciągu 2 miesięcy projekt obniżenia esbeckich emerytur. Najwyższa przekracza 20 tys.

więcej
26-27.04.2016. Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP w Sułkowicach

W dniach 26-27 kwietnia 2016 roku w Sułkowicach, w Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie obradował Zarząd Główny SEiRP. 

więcej
Czat internautów z Prezesem PiS 7.05.2016 r

Odpowiedź Prezesa PiS na pytanie internauty dot. zmniejszenia komunistycznych emerytur

więcej
Głos w dyskusji n/t projektu ustawy

Nadesłane uwagi dot. projektu ustawy

więcej
Kancelarie prawne zgłaszające pomoc.

Kancelarie prawne zgłaszające pomoc.

więcej
INFOTEKA nr 1 INTERPELACJE

INFOTEKA nr 1 INTERPELACJE

Zawiera teksty interpelacji i odpowiedzi na interpelacje poselskie dot. ustawy

represyjnej opublikowane w II połowie 2017 roku.

więcej
Infoteka nr 35. Przegląd mediów – 22. 06. 2020 r. cz.2 (wyroki sądowe)

Infoteka nr 35. Przegląd mediów – 22. 06. 2020 r. cz.2 (wyroki sądowe)

więcej
Ostatnie pożegnanie kol. Edwarda Braksatora 12.08.2020 r

W dniu 12 sierpnia 2020 roku, po uroczystej mszy św. został pochowany na cmentarzu parafialnym w Bytowie, członek Zarządu Koła SEiRP w Bytowie st.sierż. w stanie spoczynku kol. Edward Braksator.

                                       

więcej
Infoteka nr 37. Przegląd mediów – 24. 08. 2020 r. c.d

Infoteka nr 37. Przegląd mediów – 24. 08. 2020 r. c.d

więcej
Ważny wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Ważny wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wyrokiem z 14 lipca 2020 roku - sygn. akt III AUa 937/19 /informowaliśmy o tym w infotece nr 37 z 24 sierpnia 2020 roku - https://www.seirp.pl/infoteka-37oddalił apelację ZER MSWiA i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 8 października 2019 roku, sygn. akt IV U 1319/19, o którym informowaliśmy tutaj: https://www.seirp.pl/so-w-katowicach-rzeszowie-przywrocily-swiadczenia1 /.

Warto zapoznać się z tymi wyrokami. Są niezwykle ważne w walce z ustawą represyjną. Tu zacytujemy fragment uzasadnienia z wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie: „…Sąd Okręgowy jedynie zasygnalizuje istotne wątpliwości co do użytego określenia „służba na rzecz totalitarnego państwa” . Użycie takiego określenia wobec wszystkich jego adresatów kreuje ich jako osoby służące władzy komunistycznej, dążącej do absolutnego podporządkowania sobie obywateli i wszystkich sfer ich życia, uznając ich za osobowy substrat aparatu bezpieczeństwa tj. państwa reżimowego czy policji politycznej. Ustawa nie precyzując stanowisk w aparacie bezpieczeństwa dotyczy więc także osób, których funkcja czy praca nie miały charakteru operacyjnego, lecz pomocniczy, niezwiązany z głównymi funkcjami resortu. W przypadku wnioskodawcy zakwalifikowano jego służbę w Wydziale Łączności WUSW w K. jako służbę na rzecz totalitarnego państwa tylko dlatego, że jego stanowisko było usytuowane w tym wydziale z pominięciem, że art. 13 b ust.5 pkt d, który określa, iż za osobę wykonującą pracę na rzecz państwa totalitarnego „uznaje się osoby wykonujące czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa – Zarząd Łączności, od dnia 1 stycznia 1984 r.” Tymczasem z analizy dokumentów z akt osobowych wnioskodawcy wyłania się wyłącznie pomocniczy, czysto techniczny charakter wykonywanej przez niego pracy i nie zostało wykazane w żaden sposób aby wykonywał on „czynności operacyjno – techniczne”.

więcej
Infoteka nr 38. Przegląd mediów – 21. 09. 2020 r. cz.2
więcej
Nowa strona
więcej
Nowa strona
więcej
Wzór odwołania od odmownej decyzji dot. wypłaty wyrównania ekwiwalentu
więcej
Infoteka nr 40. Przegląd mediów – 23. 11. 2020 r.cz.2
więcej
Infoteka nr 41. Przegląd mediów – 16. 12. 2020 r. cz.2
więcej
Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIII, nr 2(130)2021 r.

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIII, nr 2(130)2021 r.

więcej
Ze Słupska na Słowację

Tradycyjnie, jak co roku, we wrześniu 2012 roku grupa emerytów i rencistów z kół w Bytowie, Człuchowie, Chojnicach, Lęborku, Miastku, Ustce i Słupsku wyruszyła, tym razem, na południe Polski odwiedzając Słowację.

więcej
Komunikat miłośników turystyki rowerowej "Patrol"

Grupa miłośników turystyki rowerowej "PATROL" zaprasza wszystkich chętnych na "Wiosenny rajd rowerowy Doliną Słupi".

więcej
Komunikat w sprawie odbytego spotkania Federacji Służb Mundurowych RP

W dniu 17 lutego 2016r. w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115 odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli organizacji członkowskich

więcej
Kancelarie rekomendowane przez FSSM RP

Kancelarie rekomendowane przez FSSM RP

więcej
Infoteka nr 2 – przegląd mediów – 22 01 2018 r.

Infoteka nr 2 – przegląd mediów – 22 01 2018 r.

Zawiera skrót artykułów opublikowanych w prasie i mediach elektronicznych

więcej
Integracja w Jarosławcu

Spotkanie integracyjne członków kół regionu gdańskiego i słupskiego w Jarosławcu zakończyło cykl spotkań integracyjnych w 2012 roku.

więcej
Apel Prezydium ZO SEiRP w Słupsku popierający Apel ZO SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim.

Apel Prezydium Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku popierający Apel ZO SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim.

więcej
Puchar Prezesa ZG SEiRP w rękach strzelców ze Słupska

W  krajowych zawodach strzeleckich zorganizowanych we wrześniu 2012 roku w Pile o Puchar Prezesa Zarządu Głównego SEiRP wśród ośmiu trzyosobowych drużyn wywodzących się z Chodzieży, Piły, Sopotu, Trzcianki i Słupska puchar zdobył zespół reprezentujący Zarząd Okręgowy SEiRP w Słupsku.

więcej
- informacje zamieszczone w mediach w marcu, kwietniu i maju

- informacje zamieszczone w mediach w  marcu.

- informacje zamieszczone w kwietniu.

- informacja zamieszczona w maju dot. czatu internetowego z Prezesem PiS

więcej
Pozwy o ochronę dóbr osobistych

Pozwy o ochronę dóbr osobistych

więcej
Pogrzeb mjr.w st.spocz. Andrzeja Rybickiego
więcej
Infoteka nr 4 – przegląd mediów – 05 02 2018 r.

Infoteka nr 4 – przegląd mediów – 05 02 2018 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych. 

więcej
Walne zebranie członków Stowarzyszenia Komendantów w Czchowie

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Komendantów w Czchowie.

więcej
INFOTEKA NR 5 - przegląd mediów

INFOTEKA NR 5 -  przegląd mediów 11.02.2018 r

więcej
Pismo Prezesa ZO SEiRP w Słupsku do Prezesów Kół okręgu słupskiego

Pismo Prezesa ZO SEiRP w Słupsku do Prezesów Kół okręgu słupskiego.

więcej
Infoteka nr 8 12.03.2018 r

 

Infoteka nr 8 – przegląd mediów – 12 03 2018 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych.

więcej
Apel Prezesa Zarządu Głównego SEiRP

Apel Prezesa Z.G.SEiRP w sprawie odpisu 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia bedącego zarejestrowaną organizacją pożytku publicznego.

więcej
Infoteka nr 10 8.04.2018 r

Infoteka nr 10 – przegląd mediów – 8 04 2018 r.

 

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w

prasie i mediach elektronicznych.

więcej
Publikacja Rzeczpospolitej dot. wyroku w sprawie zawieszenia emerytur

Publikacja prasowa dot. wyroku odnośnie zawieszenia emerytur

więcej
Sprawy Europejskie dot. ustawy

Sprawy Europejskie dot. ustawy

więcej
INFOTEKA NR 14 - przegląd mediów 9.07.2018 r

INFOTEKA  NR 14 - przegląd mediów 9.07.2018 r

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych

więcej
Informacja Federacji Stowarzyszeń Mundurowych RP

Informacja Federacji Stowarzyszeń Mundurowych R.P. w sprawie zmiejszenia odpisu na fundusz socjalny.

więcej
Kancelarie zgłaszające się samoistnie
więcej
Zarząd Okręgowy Piotrków Trybunalski - Pożegnanie Prezesa

Zarząd Okręgowy Piotrków Trybunalski - informacja o pożegnaniu wieloletniego Prezesa ZO i podjęciu uchwały o kontynuowaniu dotyczczasowej działalności jako Zarząd Okręgowy.

więcej
Lipcowe spotkanie nad jeziorem Jeleń

4 lipca 2015 r na terenie stanicy wędkarskiej nad jeziorem Jeleń k/Bytowa spotkali się na tradycyjnym pikniku członkowie( wraz z najbliższymi) koła SEiRP w Bytowie.

więcej
BARDZO WAŻNE dla wnoszących odwołania!

INFORMACJA PRAWNA
W dniu 18 kwietnia 2017 r. weszła życie ustawa o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Powodem tej nowelizacji była treść orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie o sygn. akt  K 5/11. Art. 4 ww. ustawy o zmianie ustawy o FUS wprowadził  też zmianę art. 33 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). 
 Aktualna treść ww. art. 33 ustawy emerytalnej stworzyła nowe możliwości zakwestionowania decyzji emerytalnych/rentowych Dyrektora ZER MSWiA.

więcej
Interpelacja poselska

Interpelacja poselska do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie możliwości awansowania w stopniu szczególnie aktywnych emerytów i rencistów policyjnych.

więcej
Słupskie spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizowane 8 marca 2013 roku przez Zarząd Okręgowy SEiRP w Słupsku w Restauracji "ADAMEK"

więcej
Informacja dot. zmniejszenia z 0.5% do 0.25% odpisu na fundusz socjalny

Informacja dot. inicjatywy MSW zmniejszenia odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów z 0.5% do 0.25%.

więcej
Życzenia Wielkanocne

 

Życzenia Wielkanocne

więcej
Pogrzeb chorążego Andrzeja Zagwodzkiego

Pogrzeb byłego funkcjonariusza KMP w Słupsku chor. Andrzeja Zagwodzkiego.

więcej
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 2016 r

W dniu 8 marca 2016 roku, tradycyjnie jak co roku, odbyło się spotkanie naszych przemiłych członkiń Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w restauracji „Adamek” w Słupsku.

więcej
Apel Prezesa Z.O. SEiRP.

Apel Prezesa Z.O. SEiRP w Słupsku w sprawie podpisywania list sprzeciwu przeciwko obniżeniu odpisu na fundusz socjalny.

więcej
Posiedzenie plenarne Zarządu Okręgowego w Słupsku

Posiedzenie plenarne Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku podsumowujące działalnośc w 2012 r

więcej
Nauka w WSO w Legionowie i jej wpływ na obniżenie emerytury.

Postanowienie  Sądu Rejonowego Warszawa Wola, III Wydział Karny, Sekcja Postępowania Przygotowawczego  z dnia 3 kwietnia 2013 r uchylające postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie zawiadomienia Adolfa Foruś o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracowników IPN w Warszawie tj. o czyn z art. 231$1 kk, art.219kk.

więcej
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA prezentuje nowy program ubezpieczeniowy w ramach Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego typ P PLUS – PROGRAM „SEiRP 2009”

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA prezentuje nowy program ubezpieczeniowy
w ramach Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego typ P PLUS – PROGRAM „SEiRP 2009”

więcej
Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP 20.05.2013 r

Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP 20 maj 2013 rok.

więcej
FUNDUSZ SOCJALNY SPOTKANIE Z WICEMINISTREM

FUNDUSZ   SOCJALNY

 

SPOTKANIE Z WICEMINISTREM

więcej
Ostatnie pożegnanie.

- ppłk w st.spocz. Michał Zimnowłocki

- płk w st. spocz. Leszek Kowalski

więcej
Czerwcowy piknik na terenie SOSiR

Tradycyjne spotkanie członków SEiRP na pikniku grillowym na terenie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

więcej
Trybunał w Strasburgu nie dopuścił skarg ws. obniżki emerytur

- Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał postanowienie w dniu 14 maja 2013r, że skargi  dotyczące obniżek emerytur byłych pracowników polskich służb ochrony państwa komunistycznego są niedopuszczalne

- J. Zemke zlecił profesjonalne tłumaczenie decyzji ETPC
 

więcej
KONTROLA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OKRĘGOWEGO S.E i R.P w SŁUPSKU

Zespół Głównej Komisji Rewizyjnej S.E i R.P. w dniach 10.06 -13.06.2013 r dokonał kontroli działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Okręgowego w Słupsku za 2012 rok .

więcej
INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA WYSOKOŚCI EMERYTURY POLICYJNEJ NA SKUTEK INWALIDZTWA

                                    INFORMACJA

W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA WYSOKOŚCI EMERYTURY POLICYJNEJ NA SKUTEK INWALIDZTWA  materiał ZW SEiRP w Gdańsku/

więcej
Międzynarodowe Mistrzostwa Strzeleckie Służb Mundurowych Bydgoszcz 2013

Miedzynarodowe Mistrzostwa Strzeleckie Służb Mundurowych "UNIFORM SHOOTING 2013"

więcej
"Nie ma na to zgody" - mundurowi protestują

- Związkowcy służb mundurowych zdecydowali w poniedziałek o zaostrzeniu akcji protestacyjnej przeciwko rządowemu projektowi obniżenia zasiłków chorobowych. Od wtorku ma rozpocząć się m.in. strajk włoski, a sprawcy wykroczeń mają być pouczani, a nie karani mandatami - donosi TVP INFO.

- List otwarty Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

więcej
Święto Seniora Policji.

Święto Seniora Policji ustanowione przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych jako  Dzień Weterana przypada na 16 lipca.W tym roku będziemy je obchodzic po raz pierwszy.

więcej
Centralne obchody „Święta Seniora Policji” w Warszawie.

Centralne obchody „Święta Seniora Policji” które, po raz pierwszy od jego ustanowienia, uroczyście w dniu 16 lipca  obchodzono  w Warszawie.
 

więcej
Ostatnie pożegnanie asp. sztab.w st. spoczynku Dariusza Sull

    Ostatnie pożegnanie asp. sztab.w st. spoczynku Dariusza Sull

więcej
Reprezentacja strzelecka Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku wyróżniona Medalami XX-lecia Stowarzyszenia.

W dniu 3 września 2013 r w siedzibie Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku odbyła się uroczystość wręczenia medali XX- lecia Stowarzyszenia członkom reprezentacji strzeleckiej którzy przez wieloletnie starty w zawodach  przyczynili się do zdobycia wielu pucharów zdobiących siedzibę Zarządu Okręgowego.

więcej
Wrześniowy piknik na terenie MOSiR w Słupsku

Wrześniowy piknik na terenie MOSiR w Słupsku zorganizowany przez Z.O. SEiRP w Słupsku.

więcej
Opinia Kancelarii Adwokackiej dot. wyplaty przez ZER należnych odsetek.

Opinia Kancelarii Adwokackiej dot. wyplaty przez ZER należnych odsetek od obniżonych świadczeń emerytalnych.

więcej
Informacja skarbnika Z.G. SEiRP o wpłatach 1% na rzecz Stowarzyszenia jako O.P.P

Informacja skarbnika Z.G. SEiRP o wpłatach 1% na rzecz Stowarzyszenia jako O.P.P

 

Z E S T A W I E N I E

WPŁAT 1%  POŻYTKU  PUBLICZNEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE  WOJEWÓDZTWA

więcej
Ostatnie pożegnanie asp.w st.spocz.Urszuli Nowak

W dniu 7 sierpnia 2013 r zmarła po nagłej i ciężkiej chorobie była wieloletnia funkcjonariuszka Komendy Wojewódzkiej Policji w Słupsku asp.w st.spocz. Urszula Nowak.

więcej
Jesienne spotkanie integracyjne Jarosławiec 2013 rok

W Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Arka” w Jarosławcu w dniach 25 – 27.10.2013 r , tradycyjnie jak co roku, spotkali się członkowie kół z rejonu Gdańskiego i Słupskiego/ wraz z rodzinami/ na integracyjnym dwudniowym wypoczynku.

więcej
pismo Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w sprawie udziału emerytów i rencistów policyjnych w manifestacji.
W  załaczeniu  przesylam  pismo  NSZZ  POLICJANTOW.  Prosze  o zapoznanie
z  trescia   emerytow  i  recncistow  policyjnych  oraz  poinformowanie   czy 
będa  brali  udział  -  do  czego  moge  tylko   zachęcic.
 
Leszek  Orkisz
więcej
Pismo Prezesa Zarządu Głównego ZBFSOP dot. orzekania SA i SN odnośnie kasacji.

Pismo Prezesa Zarządu Głównego ZBFSOP dot. orzekania SA i SN odnośnie kasacji.

więcej
Pamiętajmy o tych co nas opuścili.

ZNICZ 2013

Jesień w tym roku łaskawa. Słoneczna październikowa pogoda nastraja do spacerów. Przed listopadowym Świętem Zmarłych zachęcam do odwiedzenia cmentarzy tam, gdzie znajdują się mogiły naszych koleżanek i kolegów. Oni stosunkowo niedawno byli wśród nas. W swoich planach i zamierzeniach mieli spotkania z nami. Znaleźli się po tamtej stronie. Zapewnialiśmy, że pozostaną w naszej pamięci. Zachęcam do wypełnienia obietnicy i spotkania przy płycie nagrobnej. Pochylmy się na chwilę w ciszy i zadumie, zaznaczmy swą obecność tradycyjnym zniczem z logo Stowarzyszenia. Przecież zapewnialiśmy rodzinę o naszej pamięci. To także wyraz wsparcia dla bliskich i przekonanie, że Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych pamięta. Miłość, przyjaźń i koleżeństwo zyskują na wartości, gdy są bezinteresowne. My już nic od zmarłych nie potrzebujemy. Dajmy żywym świadectwo naszych więzi koleżeństwa w ramach Stowarzyszenia. Zapalony znicz niech stanie się przyczynkiem do pozyskania sympatyków naszej organizacji. Proszę, aby szczególną opieką otoczyć mogiły i miejsca pamięci tych, którzy oddali życie służbie policyjnej, a także byłych działaczy SEiRP, którzy poświęcali się dla naszego środowiska. Mamy wobec nich dług wdzięczności. Spłaćmy odświeżeniem pamięci, modlitwą, refleksją, chwilą zadumy i ukłonem.

Henryk Borowiński

prezes Zarządu Głównego

więcej
ROZPRAWA PRZED TK 17 grudnia 2013 r
- Prezes Trybunału Konstytucyjnego  Andrzej Rzepiński 
pismem z dnia 07.11.2013 r. Sygn. akt SK 29/12, doręczonym 12.11.2013 r, zawiadomił
o wyznaczeniu terminu rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
ul. Al.J.Ch. Szucha 12a na dzień 17.12.2013r. godz. 9.00 w sprawie skargi konstytucyjnej
emerytki policyjnej Zofii Brzozowiec
- Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej waloryzacji świadczeń emerytalnych służb mundurowych
więcej
Wyrok NSA dot.równoważnika za remont mieszkania

 Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów, według której emerytowani policjanci nie mają prawa do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont mieszkania służbowego. A postępowanie administracyjne wszczęte przez byłego funkcjonariusza kończy się umorzeniem.

więcej
Grudniowe spotkanie seniorów z Komendantem Wojewódzkim

   Uroczyste spotkanie świąteczne seniorów - emerytów i rencistów policyjnych województwa pomorskiego z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku Nadinspektorem Wojciechem Sobczakiem, współorganizowane przez  Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni, odbędzie się w dniu 09 grudnia 2013r od godz. 11,00  /poniedziałek/ w lokalu Hotel Maryla w Sopocie ul. Sępia nr 2.

więcej
Wzór odwołania do SO w Warszawie na odmowną decyzję dyrektora ZER MSW w Warszawie.
Panowie Prezesi.
 
W ślad za pierwszym dokumentem w sprawie odwołań dla naszych Koleżanek ze
służb,
którym zaliczono 0,7 % kiedy były na urlopach wychowawczych, przesyłam
odwołanie na odmowę ZER
oraz komentarz Wacka Beneckiego - naszego nieocenionego bojownika o
odzyskanie praw nabytych.
Proszę o rozpowszechnienie dokumentów wśród zainteresowanych.
 
Jerzy Krawczyk
 
więcej
UROCZYSTE SPOTKANIE KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W GDAŃSKU Z SENIORAMI POLICYJNYMI.......

W dniu 9 grudnia 2013 roku o godzinie 11.00 w Hotelu Maryla w Sopocie przy ul. Sępia 2 z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Wojciecha Sobczaka przy udziale Prezesa ZW SEiRP Jan Pietruszewskiego i Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego mł. insp. Zbigniewa Maj odbyło się już drugie spotkanie opłatkowe z seniorami policyjnymi ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Zarządu Okręgowego w Słupsku.

więcej
Wytyczne Z.O. SEiRP w Słupsku dot. składania informacji finansowej i z działalności koła.

Pismo Prezesa Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku do Prezesów Kół dot.składania informacji finansowej i z działalności koła za 2013 r oraz okres kadencji.

więcej
Życzenia świąteczne i noworoczne

Życzenia świąteczne i noworoczne od Zarządu Okręgowego w Słupsku

więcej
Wywiad z v-ce Prezesem Koła w Bytowie Edwardem Braksatorem

Dnia 28 września 2013 roku, o godz. 15.00 w Ratuszu Miejskim w Słupsku, odbyła się dekoracja działaczy Okręgu PZW odznaczeniami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Odznaczenia w imieniu Prezydenta wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz PLOCKE, w towarzystwie Macieja KOBYLIŃSKIEGO – Prezydenta Miasta Słupska. Jednym z wyróznionych działaczy, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi został Edward Braksator - Powiatowy Komendant Społecznej Straży Rybackiej w Bytowie i jednocześnie Sędzia Sportu Wędkarskiego klasy krajowej.

więcej
STRONA INTERNETOWA Z.O.SEiRP W SŁUPSKU W 2014 ROK ROZPOCZYNA SWÓJ DRUGI ROK FUNKCJONOWANIA

23 stycznia 2013 roku zainaugurowana została strona internetowa Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku która na koniec 2013 roku miała ogółem 16.594 odsłon.

więcej
SEiRP w aktualnym wykazie Organizacji Pożytku Publicznego

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego za 2013 rok

- SEiRP jako OPP pomaga swym członkom

- Apel ZG SEiRP o przekazywanie 1% odpisu podatku

więcej
Rok 2014 rokiem kampanii sprawozdawczo-wyborczych.

W roku 2014 we wszystkich strukturach Stowarzyszenia odbędzie się kampania sprawozdawczo-wyborcza, w wyniku której na odbywających się zebraniach sprawozdawczo-wyborczych zostanie dokonana ocena działalności poszczególnych zarządów, dokona się wybór władz na VII kadencję i wybór delegatów na Zjazdy ZW/ZO i VII Krajowy Zjazd Delegatów.

VII Zjazd oceni przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Stowarzyszeniu, dokona wyboru naczelnych władz Stowarzyszenia i nakreśli plan działania na VII-mą kadencję.

 

W dziale "komunikaty" umieszczone są, ustalone przez Zarządy Kół, terminy ich zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

Sąd Okręgowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie kieruje pytanie do Trybunału Sprawiedliwości U.E.

Sąd Okręgowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie 

postanawia :

 

W trybie art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej przedstawić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu pytanie prejudycjalne dot. zgodności z zasadą godności ludzkiej dekodowanej z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (dalej: TUE), art. 1 Karty praw podstawowych ( dalej KPP ) w zw. z art. 6 TUE, wspólnych tradycji konstytucyjnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE ) nie sprzeciwia się preambuła ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z 23 stycznia 2009 (Dz. U. z 2009r. Nr 24, poz.145 ) zwana dalej Ustawą 2009, ustalająca odpowiedzialność zbiorową funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa państwa i naznaczających ich jako współuczestników bezprawia ?

 

 

 

więcej
PYTANIE PREJUDYCJALNE W TS UE W LUKSEMBURGU

W dniu 20 stycznia 2014 r Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu przyjął do rozpatrzenia (C-28/14) w trybie art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej skierowane do niego przez Sąd Okręgowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie pytanie prejudycjalne.

więcej
Decyzja 1/2014 Prezesa Zarządu Głównego SEiRP w sprawie agitacji partii politycznych w Stowarzyszeniu.

Decyzja Prezesa Zarządu Głównego SEiRP związana  z zbliżajacą się kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego i Samorządów Lokalnych.

więcej
Pismo Prezesa ZO SEiRP w Słupsku do Prezesów Kół Terenowych.

Pismo Prezesa ZO SEiRP w Słupsku do Prezesów Kół Terenowych dot. przygotowania dokumentacyjnego zebrań sprawozdawczo - wyborczych w kołach.

więcej
Informacja dot. pojęcia pytania prejudycjalnego oraz konkretnej sprawy, w jakiej zostało zadane.

W związku z przyjęciem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu pytania prejudycjalnego (szczegóły poniżej) i wyrażeniu zgody na reprezentowanie Kolegi R.P., przez prof. Koncewicza co wiąże się z poniesieniem kosztów w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przesyłam informację dot. pojęcia pytania prejudycjalnego oraz konkretnej sprawy, w jakiej zostało zadane.

więcej
Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w kołach.

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w kołach odbywają się zgodnie z zgłoszonym uprzednio przez koła terminarzem.

więcej
"Wiosenny rajd rowerowy Doliną Słupi".

Grupa miłośników turystyki rowerowej "PATROL" zaprasza wszystkich chętnych na "Wiosenny rajd rowerowy Doliną Słupi".

więcej
Święta Wielkanocne nad morzem bałtyckim.

Ośrodek Wczasowo - Rehabilitacyjny ARKA w Jarosławcu serdecznie zaprasza do spędzenia Świąt Wielkanocnych nad morzem bałtyckim w dniach 19.04.- 25.04.2014 r

więcej
Komendant Główny Policji objął hororowym patronatem VII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński wyraził zgodę na objęcie honorowym patronatem VII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP oraz obchody 25 - lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

więcej
Polskie sądy rzadko pytają Trybunał UE o wykładnię unijnego prawa

Polskie sądy niechętnie zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości UE o wykładnię unijnego prawa. Z najnowszych statystyk Trybunału wynika, że w 2013 r. z Polski wpłynęło 11 tzw. pytań prejudycjalnych, podczas gdy np. z Niemiec aż 97.

"Polska należy do tych dużych krajów UE, z których otrzymujemy najmniej pytań prejudycjalnych" - powiedział w piątek dziennikarzom w Brukseli sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE profesor Marek Safjan. Dodał, że większość polskich pytań dotyczy spraw podatkowych, głównie VAT.

więcej
KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWODZKIEGO SE i RP w KATOWICACH

Zmarł, po ciężkiej chorobie, były Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach.

więcej
Zmiany w statucie SEiRP

W dniach 02.04.2014 r., do 04.04.2014 r., obradowała na posiedzeniu roboczym Komisja Statutowa 

więcej
ŻYCZENIA WIELKANOCNE

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

więcej
Wytyczne Prezesa ZO SEiRP w Słupsku dot. Zjazdu delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZO w Słupsku.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZO SEiRP w Słupsku odbędzie się w dniu 19 maja 2014 r o godz.11.00 w restauracji "Adamek" w Słupsku.Prezes ZO SEiRP w Słupsku wystosował do prezesów kół wytyczne dot. zjazdu delegatów.

więcej
Reprezentacja strzelecka Z.O. SEiRP w Słupsku wróciła z tarczą z Zawodów Sportowo-Obronnych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Reprezentacja strzelecka Z.O. SEiRP w Słupsku wróciła z tarczą

z Zawodów Sportowo-Obronnych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

organizowanych przez Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku.

więcej
Majowy piknik na terenie SOSiR w Słupsku

17 maja 2014 roku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, tradycyjnie jak co roku spotkali się członkowie kół ,wchodzących w skład ZO SEiRP w Słupsku, wraz z najbliższymi by przy grillu i muzyce mile spędzić czas.

więcej
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku

W dniu 19 maja 2014 r w restauracji „Adamek” w Słupsku odbył się Zjazd Delegatów z kół terenowych na którym wysłuchano sprawozdań za okres mijającej kadencji 2010 – 2014 ustępującego Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku oraz dokonano wyboru nowych władz na następną kadencję 2014 – 2018 a także przyjęto założenia do Planu pracy ZO na następną kadencję.

więcej
W dniu 23 maja 2014 r zmarł nagle były kierownik Stacji Obsługi Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Słupsku asp. w stanie spoczynku Jerzy Lewandowski.

W dniu 23 maja 2014 r zmarł nagle były kierownik Stacji Obsługi Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KWP w Słupsku asp. w stanie spoczynku Jerzy Lewandowski.


 

więcej
Zasady podwyższania emerytur funkcjonariuszy władzy publicznej - niezgodne z konstytucją

W dniu 27 maja 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, który dotyczył konstytucyjności przepisów rozporządzenia o szczegółowych warunkach podwyższania emerytur funkcjonariuszy władzy publicznej. Przedstawiony przez Rzecznika problem sprowadzał się do pytania, czy ograniczenie przez Radę Ministrów w rozporządzeniu jednej z przesłanek podwyższenia emerytury do sytuacji „bezpośredniego” zagrożenia życia lub zdrowia, w stanie prawnym, w którym ustawa upoważniająca do wydania tegoż rozporządzenia stanowi jedynie o warunkach „szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu”, było niekonstytucyjnym przekroczeniem upoważnienia do wydania aktu wykonawczego.

więcej
„Emeryt strzela, Pan Bóg kule nosi”.

W dniach 20/21 czerwca 2014 roku na obiektach Klubu Sportowego "Zawisza" w Bydgoszczy odbyły się, po raz trzeci, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego p. Piotra Całbeckiego oraz Prezydenta Bydgoszczy p. Rafała Bruskiego III Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych "UNIFORM SHOOTING 2014" 

więcej
VII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP

W tym miejscu publikowane będą materiały dotyczące planowanego VII Zjazdu Delegatów SEiRP

więcej
Postanowienie Trybunału UE dot. pytania prejudycjalnego.

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (siódma izba)

z dnia 12 czerwca 2014 r.(*)

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Stosowanie prawa Unii – Brak – Oczywisty brak właściwości Trybunału

więcej
REPREZENTACJA STRZELECKA Z.O. SEiRP W SŁUPSKU WRÓCIŁA „Z TARCZĄ” Z ZAWODÓW STRZELECKICH W PILE

Z okazji 60 – lecia Szkoły Policji w Pile oraz Święta Policji,

26 lipca 2014 roku w Pile odbyły się Krajowe Zawody Strzeleckie. w których uczestniczyła również reprezentacja Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku 

więcej
JESIENNE SPOTKANIE INTEGRACYJNO – REKREACYJNE

W dniach 26.09. - 28.09.2014 r Zarząd Wojewódzki SEiRP w Gdańsku wraz z Zarządem Okręgowym SEiRP w Słupsku organizuje w Ośrodku „Medyk” ul. Rybacka 44 w miejscowości Jantar k/Stegny jesienne spotkanie integracyjno – rekreacyjne dla swych członków i ich najbliższych.

więcej
Oferta pracy dla Emerytowanych Funkcjonariuszy Policji

W ramach współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
firma Votum SA poszukuje do pracy na stanowisko Przedstawiciel Regionalny
kandydatów posiadających następujące kwalifikacje:
!!
konieczne: !
- minimalny tygodniowy czas pracy - 8 godzin tygodniowo
- umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu z ludźmi
- samodzielność i dyscyplina
- umiejętność pracy w zespole
- prawo jazdy kategorii B
- ludzkie podejście i empatia
- odporność psychiczną (z uwagi na pracę z osobami po ciężkich urazach oraz z rodzinami, które
utraciły bliskich w wypadku)
!!
mile widziane: !
- doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych (w szczególności wypadki drogowe oraz
kolizje)
- znajomość zasad postępowania karnego przy wypadkach drogowych oraz kolizjach
!!

więcej
Piknik rodzinny dla członków SEiRP i ich rodzin

Piknik rodzinny dla członków SEiRP i ich rodzin na terenie OSiR w Slupsku

więcej
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie dot.wniesionej apelacji od wysokości naliczonej emerytury.

Sąd Apelacyjny w Lublinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienia zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję Dyrektora Zakładu Emerytalno-
Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i ustala, że wysokość emerytury policyjnej B. K. za okres służby od dnia 1 grudnia 1985 roku do dnia 27 maja 1990 roku podlega:
obliczeniu według wskaźnika 2,6% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby;

 

więcej
Pozew zbiorowy z powodu braku waloryzacji płac

Funkcjonariusze Policji planują złożenie pozwu zbiorowego w związku z brakiem waloryzacji płac w latach 2009-2013.

więcej
Piknik "Pożegnanie Lata 2014"

Zarząd Okręgowy SEiRP w Słupsku 20 sierpnia 2014 roku zorganizował na terenie SOSiR w Słupsku, dla swych członków i ich rodzin, piknik rodzinny "Pożegnanie Lata 2014"

więcej
WRZEŚNIOWE SPOTKANIE INTEGRACYJNO – REKREACYJNE OŚRODEK "MEDYK" JANTAR K/STEGNY 26.09. - 28.09.2014 ROK

W dniach 26 – 28 września 2014 roku, odmiennie niż tradycyjnie w Jarosławcu, tym razem spotkanie integracyjno – rekreacyjne spędziliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym „Medyk” w Jantarze k/Stegny.

więcej
VII ZJAZD - PODZIĘKOWANIE USTĘPUJĄCEGO PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO HENRYKA BOROWIŃSKIEGO

VII ZJAZD SEiRP 

- PODZIĘKOWANIE USTĘPUJĄCEGO PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP - HENRYKA BOROWIŃSKIEGO

więcej
Kolejny zwycięski, dla reprezentacji Z.O. SEiRP w Słupsku, turniej strzelecki.

W dniu 11.10.2014 r na strzelnicy „Gryfa” w Słupsku odbył się VI Turniej Strzelecki o puchar Przewodniczącego Zakładowego Koła Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Słupsku.

więcej
10-11.10.2014. W Soczewce k/ Płocka odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów

10-11.10.2014. W Soczewce k/ Płocka odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów na którym dokonano podsumowania, w  mijającej  4 letniej   kadencji, efektów  działalności  dotychczasowych władz oraz wybrano, na następną kadencje, nowe  władze Stowarzyszenia.

więcej
Podziękowanie dla b. Prezesa Henryka Borowińskiego

Podziękowanie dla b. Prezesa Henryka Borowińskiego nadesłane przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

więcej
Wyjazdowe plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego w Słupsku

W dniach 6 - 7 grudnia 2014 r odbędzie się w ORW "Słowiniec" w Poddąbiu plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego w Słupsku.

więcej
Spotkanie świąteczne seniorów - emerytów i rencistów policyjnych województwa pomorskiego z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku

Uroczyste spotkanie świąteczne seniorów - emerytów i rencistów policyjnych województwa pomorskiego z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku Nadinspektorem Wojciechem Sobczakiem, współorganizowane przez  Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni, odbędzie się w dniu 08 grudnia 2014r od godz. 11,00  /poniedziałek/ w lokalu Hotel Maryla w Sopocie ul. Sępia nr 2, tam gdzie odbyło się w roku ubiegłym.

więcej
Sąd Apelacyjny w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienia zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję Dyrektora Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Sąd Apelacyjny w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienia zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję Dyrektora Zakładu Emerytalno- Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i ustala, że wysokość emerytury policyjnej J. B. za okres służby od dnia 16 marca 1984 roku do dnia 31 stycznia 1987roku podlega: obliczeniu według wskaźnika 2,6% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby;

więcej
Wyjazdowe plenarne posiedzenie Z.O. SEiRP w Słupsku

W dniach 6 – 7 grudnia 2014 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym „Słowiniec” w Poddąbiu odbyło się, pierwsze w nowej kadencji, wyjazdowe, plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego w Słupsku w którym uczestniczyli również Prezesi kół terenowych.

więcej
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU WŚRÓD SENIORÓW.........

W świątecznej atmosferze w dniu 8 grudnia 2014 roku od godz. 11.00 w Hotelu Maryla w Sopocie przy ul. Sępia 2, z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni, pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Wojciecha Sobczaka, odbyło się już trzecie z kolei spotkanie świąteczno - opłatkowe z seniorami policyjnymi województwa pomorskiego, którzy w bieżącym roku ukończyli 75, 80, 85 i 90 lat.

więcej
Życzenia świąteczne i noworoczne od Zarządu Okręgowego w Słupsku

Życzenia świąteczne i noworoczne od Zarządu Okręgowego w Słupsku

więcej
Życzenia świąteczne i noworoczne od Prezesa ZW SEiRP w Rzeszowie

Życzenia świąteczne i noworoczne od Prezesa ZW SEiRP w Rzeszowie

więcej
Słupskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych To już sześć lat

W dniu 9 grudnia 2014 roku, w Słupsku, odbyło się Posiedzenie Komitetu Porozumiewawczego Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, z udziałem prezesów (przewodniczących) poszczególnych związków (stowarzyszeń), członków Porozumienia.

więcej
Portal medyczny
Chciałam zaproponować Państwu załączenie na stronie informacji o bezpłatnym portalu medycznym www.medbiz.pl, który wraz z listą dostępnych w wybranym regionie placówek medycznych dostarcza także sprawdzone informacje o długości kolejek do lekarzy specjalistów leczących na NFZ.
Marta Dąbrowska
więcej
Zmiany w świadczeniach mundurowych.

Rząd już zmniejszył mundurowym chorobowe. Teraz czas na reformę komisji lekarskich. Tymczasem policjanci szykują pozwy za brak waloryzacji.
MSW przygotowało projekt ustawy o "funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw". Ustawa została uchwalona przez Sejm 10 października 2014 r. Nowe prawo ma obowiązywać od stycznia 2015 r.

więcej
Życzenia Świąteczne od Prezesa ZW SEiRP w Gdańsku
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku oraz własnym składam
wszystkim emerytom i rencistom policyjnym, ich rodzinom, przyjaciołom i
sympatykom najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech wszystkich opuszczą smutki i  troski, a nastanie czas radosny.
 
więcej
STRONA INTERNETOWA Z.O.SEiRP W SŁUPSKU W 2015 ROZPOCZYNA SWÓJ TRZECI ROK FUNKCJONOWANIA

23 stycznia 2013 roku zainaugurowana została strona internetowa Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku która na koniec 2013 roku miała ogółem 16.594 odsłon.
W 2014 r, czyli drugim roku funkcjonowania strony internetowej Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku, odnotowano ogółem 30.826 odsłon przy średniej dziennej 83 wejść.

więcej
SEiRP w aktualnym wykazie Organizacji Pożytku Publicznego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało zaktualizowany na dzień 15.12.2014 r. wykaz organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymania 1% odpisu od podatku od osób fizycznych za rok 2014.

więcej
Emerytury funkcjonariuszy MO a okres "zawieszenia na wolnym etacie" w komórce kwalifikowanej do SB

Do ZG wpłynęły sygnały o obniżaniu emerytur grupie funkcjonariuszy
Milicji Obywatelskiej za okres tzw. "zawieszenia na wolnym etacie " w
jakiejś komórce kwalifikowanej do SB
.

więcej
Apel Prezesa Zarządu Głównego SEiRP

Od stycznia 2015 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2014 r. stosownego wniosku zawierającego informacje:
1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188