Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZEBRANIE ROCZNE  KOŁA SEiRP W WEJHEROWIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZEBRANIE ROCZNE  KOŁA SEiRP W WEJHEROWIE

ZEBRANIE ROCZNE  KOŁA SEiRP W WEJHEROWIE

 

 

W dniu 16 marca 2019 r. w siedzibie KPP Wejherowo  odbyło się walne zebranie

sprawozdawcze Koła SEiRP w Wejherowie.

W zebraniu również udział wzięli, przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku

z/s w Gdyni, W-ce prezes Jarosław Fikus oraz Komendant Powiatowy Policji w

Wejherowie Pani insp. Beata Perzyńska.

Zarząd Koła przedstawił członkom sprawozdanie z działalności  za 2018 r. oraz plan

pracy na 2019 r. Praca Zarządu Koła SEiRP w Wejherowie w 2018 r. koncentrowała się

w szczególności na  przedsięwzięciach kulturalnych i  rekreacyjnych jak również na

udzielaniu pomocy członkom, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych.

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności oraz finansowego Koła, które zostały przyjęte

aprobującymi uchwałami nastąpiło uroczyste wręczenie upominku jubilatom: Hubertowi

Skrzypczak i Waldemarowi Nowoczyn z tytułu ukończenia 75 roku życia. Wyróżniony

upominkiem został również członek Koła Feliks Langa, który ukończył 90 rok życia, lecz z

uwagi na nieobecności podczas spotkania, uda się do niego delegacja celem przekazania

upominku i złożenia gratulacji oraz życzeń dalszych wielu lat życia.

 Podczas zebrania w trakcie dyskusji i wolnych wniosków W-ce  Prezes ZW SEiRP omówił

bieżące informacje z prac Zarządu Wojewódzkiego oraz zwrócił się z apelem do członków

Koła ich rodzin o czynny udział w wyborach do parlamentu europejskiego jak i wyborach

krajowych do sejmu i senatu, które czekają nas w br. Przypomniał również o możliwości

przekazywania 1 % ze swoich podatków na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

Policyjnych.

Na zakończenie spotkania Prezes Zarządu  Koła Waldemar Nowoczyn serdecznie

podziękował Pani Komendant Komendy Powiatowej w Wejherowie insp. B. Perzyńskiej za

udzielaną pomoc i wspieranie działań i przedsięwzięć w realizacji zadań statutowych

stowarzyszenia, oraz podziękował koleżankom i kolegom za angażowanie się w prace

Zarządu Koła w 2018 roku.

 

Tekst: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus

zdjęcia: Honorowy rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Henryk Kaźmierski

 


 


 

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET