Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj O nas    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

O nas

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku zostało założone w 1992 roku  z inicjatywy  Benona Kruczkowskiego, Leszka Orkisza, Romana Rudnickiego oraz Franciszka Maklesa . Początkowo istniało jedno koło, później z upływem czasu, powstały koła terenowe w Bytowie, Człuchowie ,Lęborku, Miastku, Sławnie oraz Ustce, skupione w powstałej strukturze Zarządu Wojewódzkiego S.E.iR.P. w Słupsku. Po reformie administracyjnej koło ze Sławna przeszło do województwa Zachodnio-Pomorskiego a dołączyło koło z Chojnic /poprzednio woj. kujawsko-pomorskie/, natomiast ówczesna struktura wojewódzka przekształciła się w strukturę okręgową podlegającą Zarządowi Wojewódzkiemu w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.
Aktualnie w strukturach Zarządu Okręgowego S.E.R.iP. w Słupsku działa 9 kół, skupiając w swych szeregach ponad 700 członków, w tym część emerytów ze Szkoły Policji. . Stowarzyszenie  jest  liczną i prężną organizacją stale się rozwijającą i angażującą emerytów i rencistów do aktywności i działań społecznych oraz sportowych odnosząc  liczne sukcesy w zawodach strzeleckich.
Stowarzyszenie, zgodnie ze statutem, skupia się na udzielaniu pomocy socjalnej emerytom i rencistom policyjnym, w tym również i tym którzy nie są  członkami. Korzysta w tym zakresie z funduszu socjalnego, tworzonego z odpisu 0,5% z emerytur i rent, współpracując z komisją socjalną przy Komendancie Wojewódzkim Policji w Gdańsku, w skład której wchodzą także dwaj członkowie delegowani przez Zarząd Okręgowy w Słupsku. Ponadto realizuje szereg przedsięwzięć natury integrującej  środowisko. Corocznie organizowane są wiosną na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku: pikniki rodzinne połączone z grillowaniem i muzyką oraz spotkania rekreacyjno-integracyjne w ośrodku wczasowo-rehabilitacyjnym „Arka” w Jarosławcu, w których udział biorą również rodziny emeryckie z zaprzyjaźnionych formacji mundurowych jak i członkowie Stowarzyszenia z regionu gdańskiego.
Stowarzyszenie regionu słupskiego od wielu lat aktywnie współpracuje, na podstawie zawartych porozumień, z lokalną  Federacją Służb Mundurowych.
Zarząd Okręgowy w Słupsku przyjmuje swych członków oraz  niezrzeszonych we wtorki w godz. 10-12 w swej siedzibie, udostępnionej przez Komendanta Miejskiego Policji, w pomieszczeniu komisariatu przy ul. Reymonta.

                        

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET