Array
(
  [0] => 263
  [id] => 263
  [1] => 262
  [parent] => 262
  [2] => 
  [title1] => 
  [3] => 
  [description1] => 
  [4] => 
  [keywords1] => 
  [5] => 1
  [lp] => 1
  [6] => Słupskie Porozumienie Stowarzyszeń Służb Mundurowych
  [nazwa] => Słupskie Porozumienie Stowarzyszeń Służb Mundurowych
  [7] => 1
  [widoczny] => 1
  [8] => 1
  [wyszukiwarka] => 1
  [9] => 0
  [startowy] => 0
  [10] => FREE
  [dostep] => FREE
  [11] => 1
  [struktura] => 1
  [12] => extlink
  [rodzaj] => extlink
  [13] => 15
  [obiekt] => 15
  [14] => 2013-02-24 11:09:36
  [utworzenie] => 2013-02-24 11:09:36
  [15] => 2019-06-06 11:11:50
  [modyfikacja] => 2019-06-06 11:11:50
  [16] => 0
  [root] => 0
  [17] => 0
  [primitive] => 0
  [18] => 0
  [ro] => 0
  [19] => 1
  [wersja1] => 1
  [20] => 0
  [expand] => 0
  [21] => 
  [link1] => 
  [22] => 
  [inlineh] => 
  [23] => 
  [inlinei] => 
  [24] => 
  [inlinebf] => 
  [25] => 
  [inlinebl] => 
)
Array
(
  [0] => 264
  [id] => 264
  [1] => 262
  [parent] => 262
  [2] => 
  [title1] => 
  [3] => 
  [description1] => 
  [4] => 
  [keywords1] => 
  [5] => 2
  [lp] => 2
  [6] => Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku
  [nazwa] => Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy w Słupsku
  [7] => 1
  [widoczny] => 1
  [8] => 1
  [wyszukiwarka] => 1
  [9] => 0
  [startowy] => 0
  [10] => FREE
  [dostep] => FREE
  [11] => 1
  [struktura] => 1
  [12] => extlink
  [rodzaj] => extlink
  [13] => 16
  [obiekt] => 16
  [14] => 2013-02-24 11:12:03
  [utworzenie] => 2013-02-24 11:12:03
  [15] => 2019-06-06 11:11:50
  [modyfikacja] => 2019-06-06 11:11:50
  [16] => 0
  [root] => 0
  [17] => 0
  [primitive] => 0
  [18] => 0
  [ro] => 0
  [19] => 1
  [wersja1] => 1
  [20] => 0
  [expand] => 0
  [21] => 
  [link1] => 
  [22] => 
  [inlineh] => 
  [23] => 
  [inlinei] => 
  [24] => 
  [inlinebf] => 
  [25] => 
  [inlinebl] => 
)
Array
(
  [0] => 265
  [id] => 265
  [1] => 262
  [parent] => 262
  [2] => 
  [title1] => 
  [3] => 
  [description1] => 
  [4] => 
  [keywords1] => 
  [5] => 3
  [lp] => 3
  [6] => Komenda Miejska Policji Słupsk
  [nazwa] => Komenda Miejska Policji Słupsk
  [7] => 1
  [widoczny] => 1
  [8] => 1
  [wyszukiwarka] => 1
  [9] => 0
  [startowy] => 0
  [10] => FREE
  [dostep] => FREE
  [11] => 1
  [struktura] => 1
  [12] => extlink
  [rodzaj] => extlink
  [13] => 17
  [obiekt] => 17
  [14] => 2013-02-24 11:14:24
  [utworzenie] => 2013-02-24 11:14:24
  [15] => 2019-06-06 11:11:50
  [modyfikacja] => 2019-06-06 11:11:50
  [16] => 0
  [root] => 0
  [17] => 0
  [primitive] => 0
  [18] => 0
  [ro] => 0
  [19] => 1
  [wersja1] => 1
  [20] => 0
  [expand] => 0
  [21] => 
  [link1] => 
  [22] => 
  [inlineh] => 
  [23] => 
  [inlinei] => 
  [24] => 
  [inlinebf] => 
  [25] => 
  [inlinebl] => 
)
Array
(
  [0] => 266
  [id] => 266
  [1] => 262
  [parent] => 262
  [2] => 
  [title1] => 
  [3] => 
  [description1] => 
  [4] => 
  [keywords1] => 
  [5] => 4
  [lp] => 4
  [6] => SKOK "Wybrzeże"
  [nazwa] => SKOK "Wybrzeże"
  [7] => 1
  [widoczny] => 1
  [8] => 1
  [wyszukiwarka] => 1
  [9] => 0
  [startowy] => 0
  [10] => FREE
  [dostep] => FREE
  [11] => 1
  [struktura] => 1
  [12] => extlink
  [rodzaj] => extlink
  [13] => 18
  [obiekt] => 18
  [14] => 2013-02-24 11:16:00
  [utworzenie] => 2013-02-24 11:16:00
  [15] => 2019-06-06 11:11:50
  [modyfikacja] => 2019-06-06 11:11:50
  [16] => 0
  [root] => 0
  [17] => 0
  [primitive] => 0
  [18] => 0
  [ro] => 0
  [19] => 1
  [wersja1] => 1
  [20] => 0
  [expand] => 0
  [21] => 
  [link1] => 
  [22] => 
  [inlineh] => 
  [23] => 
  [inlinei] => 
  [24] => 
  [inlinebf] => 
  [25] => 
  [inlinebl] => 
)
Array
(
  [0] => 267
  [id] => 267
  [1] => 262
  [parent] => 262
  [2] => 
  [title1] => 
  [3] => 
  [description1] => 
  [4] => 
  [keywords1] => 
  [5] => 5
  [lp] => 5
  [6] => Komenda Główna Policji
  [nazwa] => Komenda Główna Policji
  [7] => 1
  [widoczny] => 1
  [8] => 1
  [wyszukiwarka] => 1
  [9] => 0
  [startowy] => 0
  [10] => FREE
  [dostep] => FREE
  [11] => 1
  [struktura] => 1
  [12] => extlink
  [rodzaj] => extlink
  [13] => 19
  [obiekt] => 19
  [14] => 2013-02-24 16:57:00
  [utworzenie] => 2013-02-24 16:57:00
  [15] => 2019-06-06 11:11:50
  [modyfikacja] => 2019-06-06 11:11:50
  [16] => 0
  [root] => 0
  [17] => 0
  [primitive] => 0
  [18] => 0
  [ro] => 0
  [19] => 1
  [wersja1] => 1
  [20] => 0
  [expand] => 0
  [21] => 
  [link1] => 
  [22] => 
  [inlineh] => 
  [23] => 
  [inlinei] => 
  [24] => 
  [inlinebf] => 
  [25] => 
  [inlinebl] => 
)
Array
(
  [0] => 268
  [id] => 268
  [1] => 262
  [parent] => 262
  [2] => 
  [title1] => 
  [3] => 
  [description1] => 
  [4] => 
  [keywords1] => 
  [5] => 6
  [lp] => 6
  [6] => Komenda Wojewódzka Policji Gdańsk
  [nazwa] => Komenda Wojewódzka Policji Gdańsk
  [7] => 1
  [widoczny] => 1
  [8] => 1
  [wyszukiwarka] => 1
  [9] => 0
  [startowy] => 0
  [10] => FREE
  [dostep] => FREE
  [11] => 1
  [struktura] => 1
  [12] => extlink
  [rodzaj] => extlink
  [13] => 20
  [obiekt] => 20
  [14] => 2013-02-24 17:01:20
  [utworzenie] => 2013-02-24 17:01:20
  [15] => 2019-06-06 11:11:50
  [modyfikacja] => 2019-06-06 11:11:50
  [16] => 0
  [root] => 0
  [17] => 0
  [primitive] => 0
  [18] => 0
  [ro] => 0
  [19] => 1
  [wersja1] => 1
  [20] => 0
  [expand] => 0
  [21] => 
  [link1] => 
  [22] => 
  [inlineh] => 
  [23] => 
  [inlinei] => 
  [24] => 
  [inlinebf] => 
  [25] => 
  [inlinebl] => 
)
Array
(
  [0] => 268
  [id] => 268
  [1] => 262
  [parent] => 262
  [2] => 
  [title1] => 
  [3] => 
  [description1] => 
  [4] => 
  [keywords1] => 
  [5] => 6
  [lp] => 6
  [6] => Komenda Wojewódzka Policji Gdańsk
  [nazwa] => Komenda Wojewódzka Policji Gdańsk
  [7] => 1
  [widoczny] => 1
  [8] => 1
  [wyszukiwarka] => 1
  [9] => 0
  [startowy] => 0
  [10] => FREE
  [dostep] => FREE
  [11] => 1
  [struktura] => 1
  [12] => extlink
  [rodzaj] => extlink
  [13] => 20
  [obiekt] => 20
  [14] => 2013-02-24 17:01:20
  [utworzenie] => 2013-02-24 17:01:20
  [15] => 2019-06-06 11:11:50
  [modyfikacja] => 2019-06-06 11:11:50
  [16] => 0
  [root] => 0
  [17] => 0
  [primitive] => 0
  [18] => 0
  [ro] => 0
  [19] => 1
  [wersja1] => 1
  [20] => 0
  [expand] => 0
  [21] => 
  [link1] => 
  [22] => 
  [inlineh] => 
  [23] => 
  [inlinei] => 
  [24] => 
  [inlinebf] => 
  [25] => 
  [inlinebl] => 
)
Array
(
  [0] => 269
  [id] => 269
  [1] => 262
  [parent] => 262
  [2] => 
  [title1] => 
  [3] => 
  [description1] => 
  [4] => 
  [keywords1] => 
  [5] => 7
  [lp] => 7
  [6] => Szkoła Policji w Słupsku
  [nazwa] => Szkoła Policji w Słupsku
  [7] => 1
  [widoczny] => 1
  [8] => 1
  [wyszukiwarka] => 1
  [9] => 0
  [startowy] => 0
  [10] => FREE
  [dostep] => FREE
  [11] => 1
  [struktura] => 1
  [12] => extlink
  [rodzaj] => extlink
  [13] => 21
  [obiekt] => 21
  [14] => 2013-02-24 17:03:58
  [utworzenie] => 2013-02-24 17:03:58
  [15] => 2019-06-06 11:11:50
  [modyfikacja] => 2019-06-06 11:11:50
  [16] => 0
  [root] => 0
  [17] => 0
  [primitive] => 0
  [18] => 0
  [ro] => 0
  [19] => 1
  [wersja1] => 1
  [20] => 0
  [expand] => 0
  [21] => 
  [link1] => 
  [22] => 
  [inlineh] => 
  [23] => 
  [inlinei] => 
  [24] => 
  [inlinebf] => 
  [25] => 
  [inlinebl] => 
)
Array
(
  [0] => 270
  [id] => 270
  [1] => 262
  [parent] => 262
  [2] => 
  [title1] => 
  [3] => 
  [description1] => 
  [4] => 
  [keywords1] => 
  [5] => 8
  [lp] => 8
  [6] => ZER MSW
  [nazwa] => ZER MSW
  [7] => 1
  [widoczny] => 1
  [8] => 1
  [wyszukiwarka] => 1
  [9] => 0
  [startowy] => 0
  [10] => FREE
  [dostep] => FREE
  [11] => 1
  [struktura] => 1
  [12] => extlink
  [rodzaj] => extlink
  [13] => 22
  [obiekt] => 22
  [14] => 2013-02-24 17:05:57
  [utworzenie] => 2013-02-24 17:05:57
  [15] => 2013-02-24 17:10:45
  [modyfikacja] => 2013-02-24 17:10:45
  [16] => 0
  [root] => 0
  [17] => 0
  [primitive] => 0
  [18] => 0
  [ro] => 0
  [19] => 1
  [wersja1] => 1
  [20] => 0
  [expand] => 0
  [21] => 
  [link1] => 
  [22] => 
  [inlineh] => 
  [23] => 
  [inlinei] => 
  [24] => 
  [inlinebf] => 
  [25] => 
  [inlinebl] => 
)
Array
(
  [0] => 287
  [id] => 287
  [1] => 262
  [parent] => 262
  [2] => 
  [title1] => 
  [3] => 
  [description1] => 
  [4] => 
  [keywords1] => 
  [5] => 9
  [lp] => 9
  [6] => Komenda Powiatowa Policji Bytów
  [nazwa] => Komenda Powiatowa Policji Bytów
  [7] => 1
  [widoczny] => 1
  [8] => 1
  [wyszukiwarka] => 1
  [9] => 0
  [startowy] => 0
  [10] => FREE
  [dostep] => FREE
  [11] => 1
  [struktura] => 1
  [12] => extlink
  [rodzaj] => extlink
  [13] => 23
  [obiekt] => 23
  [14] => 2013-03-22 19:05:54
  [utworzenie] => 2013-03-22 19:05:54
  [15] => 2019-06-06 11:11:50
  [modyfikacja] => 2019-06-06 11:11:50
  [16] => 0
  [root] => 0
  [17] => 0
  [primitive] => 0
  [18] => 0
  [ro] => 0
  [19] => 1
  [wersja1] => 1
  [20] => 0
  [expand] => 0
  [21] => 
  [link1] => 
  [22] => 
  [inlineh] => 
  [23] => 
  [inlinei] => 
  [24] => 
  [inlinebf] => 
  [25] => 
  [inlinebl] => 
)
Array
(
  [0] => 493
  [id] => 493
  [1] => 262
  [parent] => 262
  [2] => 
  [title1] => 
  [3] => 
  [description1] => 
  [4] => 
  [keywords1] => 
  [5] => 11
  [lp] => 11
  [6] => Portal Medyczny
  [nazwa] => Portal Medyczny
  [7] => 1
  [widoczny] => 1
  [8] => 1
  [wyszukiwarka] => 1
  [9] => 0
  [startowy] => 0
  [10] => FREE
  [dostep] => FREE
  [11] => 1
  [struktura] => 1
  [12] => extlink
  [rodzaj] => extlink
  [13] => 24
  [obiekt] => 24
  [14] => 2014-12-16 15:46:23
  [utworzenie] => 2014-12-16 15:46:23
  [15] => 2014-12-16 15:49:40
  [modyfikacja] => 2014-12-16 15:49:40
  [16] => 0
  [root] => 0
  [17] => 0
  [primitive] => 0
  [18] => 0
  [ro] => 0
  [19] => 1
  [wersja1] => 1
  [20] => 0
  [expand] => 0
  [21] => 
  [link1] => 
  [22] => 
  [inlineh] => 
  [23] => 
  [inlinei] => 
  [24] => 
  [inlinebf] => 
  [25] => 
  [inlinebl] => 
)
Array
(
  [0] => 494
  [id] => 494
  [1] => 262
  [parent] => 262
  [2] => 
  [title1] => 
  [3] => 
  [description1] => 
  [4] => 
  [keywords1] => 
  [5] => 12
  [lp] => 12
  [6] => Olsztyński Biuletyn Informacyjny
  [nazwa] => Olsztyński Biuletyn Informacyjny
  [7] => 1
  [widoczny] => 1
  [8] => 1
  [wyszukiwarka] => 1
  [9] => 0
  [startowy] => 0
  [10] => FREE
  [dostep] => FREE
  [11] => 1
  [struktura] => 1
  [12] => extlink
  [rodzaj] => extlink
  [13] => 25
  [obiekt] => 25
  [14] => 2014-12-16 15:50:37
  [utworzenie] => 2014-12-16 15:50:37
  [15] => 2019-06-06 11:11:50
  [modyfikacja] => 2019-06-06 11:11:50
  [16] => 0
  [root] => 0
  [17] => 0
  [primitive] => 0
  [18] => 0
  [ro] => 0
  [19] => 1
  [wersja1] => 1
  [20] => 0
  [expand] => 0
  [21] => 
  [link1] => 
  [22] => 
  [inlineh] => 
  [23] => 
  [inlinei] => 
  [24] => 
  [inlinebf] => 
  [25] => 
  [inlinebl] => 
)
Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Linki zewnętrzne    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 59-8480412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Linki zewnętrzne

Linki do innych ważnych stron

Słupskie Porozumienie Służb Mundurowych
Związek Żołnierzy WP Zarząd Rejonowy Słupsk
Komenda Miejska Policji Słupsk
SKOK - Kasa "Wybrzeże"
Komenda Główna Policji
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Szkoła Policji w Słupsku
Zakład Emerytalno Rentowy MSW
Komenda Powiatowa Policji w Bytowie
Portal Medyczny
Olsztński Biuletyn Informacyjny
Linki do stron SEiRP

Linki do stron ZG, ZW i ZO oraz Kół SEiRP

więcej

Projekt i wykonanie: InforpolNET