Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Maj 2021    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP. Maj 2021

Biuletyn Informacyjny Nr 5(107) Maj 2021

SPIS TREŚCI

Od Redaktora ……………….……………………………………………………….......... 4
Zarząd Główny
Trybunał Konstytucyjny – czwarty rok tytanicznego wysiłku …….………………… 5
Apelacje ZER MSWiA. Odpowiedź na apelację ...………………………...………… 8
Wzór zażalenia na post. SO o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania . 10
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23.02.2021 …………………………... 18
Ekwiwalent. Korzystne wyroki WSA. Oczekujemy na wyroki NSA oddalające kasacje komendantów ………………………...……………………………...………. 22
List posła Andrzeja Rozenka ………………..………..………………............…...... 24
Medialny Punkt Kontaktowy ..….………………………………...………...……....... 29
Infoteka nr 46 ………………………………………………………………………….. 30
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach
Wywiad z Ewą Macek ..……………………………………………...……………….. 55
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...…...…… 69
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 132 ……………………………...…..………... 74

żródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%205(107)%202021.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET