Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 4(106) Kwiecień 2021    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 4(106) Kwiecień 2021

Biuletyn Informacyjny Nr 4(106) Kwiecień 2021

SPIS TREŚCI


Od Redaktora……………….………………………………………………………...............4


Zarząd Główny
Odlicz 1% podatku dochodowego na rzecz SEiRP ……………………………...……… 5
Kryterium „służba na rzecz totalitarnego państwa” ………………….……………..…... 8
Pismo Prezesa ZG SEiRP do Dyrektor ZER MSWiA ws wypłat świadczeń …………. 30
Analiza zgodności decyzji ZER MSWiA z przepisami k.p.a.…………………….…... 32
Ekwiwalent. W oczekiwaniu na wypłatę wyrównania ………………………………... 46
List posła Andrzeja Rozenka………………..………..………………............….......... 56
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………...………... 59
Infoteka nr 45 ………………………………………………………………………….. 60
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...…...………… 94
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 131 ……………………………...…..…………..… 99

link do biuletynu:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%204(106)%202021.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET