Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Emerytury funkcjonariuszy MO a okres "zawieszenia na wolnym etacie" w komórce kwalifikowanej do SB    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Emerytury funkcjonariuszy MO a okres "zawieszenia na wolnym etacie" w komórce kwalifikowanej do SB

Do ZG wpłynęły sygnały o obniżaniu emerytur grupie funkcjonariuszy
Milicji Obywatelskiej za okres tzw. "zawieszenia na wolnym etacie " w
jakiejś komórce kwalifikowanej do SB.
Wiele spraw tego typu ciągnie się od 2010 r. i dotychczasowe
orzeczenia/wyroki nie uznają tego okresu ich pracy za okres pracy w MO
tylko jako pracę w organach bezpieczeństwa państwa.

Istotnym jest rozpoznanie problemu zjawiska (ilu osób może to dotyczyć,
okresu zawieszenia, wyroków sądu oraz stanowiska w tym zakresie Zakładu

Emerytalno Rentowego i IPN).

Kolegów Prezesów Kół
proszę o rozpoznanie tego problemu wśród członków Stowarzyszenia i
naszych sympatyków i przekazanie informacji do Sekretariatu ZO SEiRP pod
hasłem "zawieszenia na etacie"
.
Informacja pochodzi od Z.G SE i RP


Leszek Orkisz – Prezes Z.O w Słupsku


Projekt i wykonanie: InforpolNET