Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     „100 DRZEW NA 100 LECIE POLSKIEJ POLICJI”    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

„100 DRZEW NA 100 LECIE POLSKIEJ POLICJI”

100 DRZEW NA 100 LECIE POLSKIEJ POLICJI”

W dniu 25 kwietnia br. przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w osobach Prezes Zarządu –

Jan Pietruszewski oraz Wiceprezes Zarządu Jarosław Fikus na zaproszenie

Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie Pani insp. Beaty Perzyńskiej oraz

Nadleśniczego Nadleśnictwa w Wejherowie Jacka Szulc, wzięli udział w akcji

sadzeniu lasu. Przedmiotowa akcja, połączona była z akcją Nadleśnictwa pod

hasłem „1000 drzew na minutę”

Rok 2019 jest wyjątkowy dla Polskiej Policji. W tym roku przypada 100

rocznica utworzenia Policji Państwowej. Dla uczczenia tego jubileuszu

zorganizowana została przez KPP w Wejherowie i Nadleśnictwo Wejherowo

akcja sadzenia nowych drzew w rejonie Leśnictwa Orle. W ten sposób

podkreślono że działania każdego z nas mają wymierne znaczenie, nie tylko

integrują nasze grupy społeczne ale również kształtują pozytywne postawy i

przynoszą konkretne korzyści dla ochrony środowiska.

Akcja miała charakter nie tylko odnowy i zwiększenia ilości drzewostanu

lecz również jego przebudowy. W rejonie lasów iglastych posadzono dęby

oraz jabłonie, które w przyszłości stanowić będą źródło pokarm dla leśnej

zwierzyny.

W akcji udział wzięli funkcjonariusze KPP Wejherowo, emeryci policyjni z

SEiRP Koła Wejherowo oraz przedstawiciele władz samorządowych, leśnicy,

straż pożarna oraz inni zaproszeni goście.

 

 Tekst: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus

zdjęcia: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus


 

 

 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET