Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP WEJHEROWSKIEGO KOŁA      /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP WEJHEROWSKIEGO KOŁA  

NOWOROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW SEiRP WEJHEROWSKIEGO KOŁA  


  Jak co roku w dniu 7 stycznia 2017 r.  o godz.14.00   odbyło się spotkanie Noworoczne członków Stowarzyszenia wraz z rodzinami w zaprzyjaźnionej restauracji "KREDENS" w Wejherowie,   w stylu retro, co sprzyja przyjaznej, domowej atmosferze. Otwierając spotkanie prezes kol. Waldemar Nowoczyn złożył życzenia noworoczne i poinformował, iż  w spotkaniu Komendanta Wojewódzkiego Policji z seniorami, dwaj członkowie wejherowskiego Koła zostali wyróżnieniu listami gratulacyjnymi i drobnym upominkiem, ale z przyczyn obiektywnych nie mogli w nim uczestniczyć. Następnie poinformował, iż spotkań integracyjnych w Fermie Strusi  nie będzie, a w zamian będą dwie wycieczki,  jedna szlakiem Kanałem z Elbląga  do Buczyniec tzw. statkiem po trawie a druga -  zwiedzanie muzeum Powiśla. Zorganizowane przez prezesa zarządu Koła kol. Waldemara Nowoczyna spotkanie zaszczycili:
- insp. Beata Perzyńska - Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie, 
- kol. Hieronim Brzozowiec i Erwin  Bruggemann -Wiceprezesi ZW SEiRP w Gdańsku  z/s  w    Gdyni,
- kol. Henryk Patock - Przewodniczący Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Wejherowie.  
Spotkanie rozpoczęto przywitaniem gości i członków Stowarzyszenia.         
Wiceprezes ZW SEiRP kol. Hieronim Brzozowiec dziękując za zaproszenie w krótkim zarysie złożył informacje w sprawie tzw. Ustawy " dezubekizacyjnej", a także przedstawił informacje dot. zmian statutowych, które zostały uchwalone na zjeździe, ZG SEiRP w Soczewce a kol. Erwin Bruggemann - wiceprezes ZW przedstawił planowane na rok 2017 wycieczki do: Włoch oraz Sztokholmu, Tallina i Rygi, a także spotkanie integracyjne w Jastrzębiej Górze, które odbędzie się we wrześniu br.
Złożono sobie życzenia Noworoczne łamiąc się opłatkiem oraz wypito lampkę szampana. po obiedzie, przy kawie i cieście przy udziale członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości wystąpił spontanicznie mini zespół wokalny w składzie członków Stowarzyszenia kol. Zbigniewa Pawłowskiego - gitara i kol. Zeni Kołodziejskiej - śpiew, którzy zainicjowali muzykę biesiadną zmuszając wszystkich do śpiewu.                
Bawiono się w miłej i wesołej atmosferze do późnego wieczora. W spotkaniu uczestniczyło łącznie około ponad 40 osób.
Tekst :
Henryk Kaźmierski - rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni
zdjęcia: Tadeusz Trocki i Henryk Kaźmierski

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET