Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Franciszek Makles    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Franciszek Makles

LAUDACJA

ppor. w st. spocz. Franciszka, Bogumiła Maklesa s. Władysława
v-ce Prezesa Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku

Szanowni zgromadzeni, w dniu dzisiejszym, w związku z uroczystym wpisaniem naszych zasłużonych członków do Księgi „Zasłużonych Emerytów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych” pragnę przybliżyć sylwetkę naszego kolegi, zasłużonego działacza SEiRP w Słupsku Franciszka, Bogumiła Maklesa s. Władysława ze Słupska.
Franciszek, Bogumił Makles rocznik 1935 po odbyciu zaszczytnej służby wojskowej wstąpił w 1957 roku do Milicji Obywatelskiej w której to, począwszy od zwykłego milicjanta, pełnił kolejno funkcje: pomocnika dyżurnego, inspektora ds wykroczeń, inspektora prewencji, oficera dyżurnego, kierownika referatu ruchu drogowego by zakończyć, w 1990 roku, służbę jako kierownik komisariatu lotniczego w Słupsku w stopniu p.porucznika.W okresie swej służby był wielokrotnie odznaczany zarówno odznaczeniami regionalnymi, resortowymi jak i państwowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jako emeryt nie spoczął na laurach lecz włączył się aktywnie w utworzenie grupy inicjatywnej której celem stało się powołanie struktur Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym został wybrany na v-ce Prezesa Koła nr 2, najliczniejszego w Słupsku liczącego 200 członków, by po dwóch latach stać się jego Prezesem na okres następnych 20 lat. W bieżącym roku, na zebraniu sprawozdawczo wyborczym, z uwagi na swój wiek i stan zdrowia, zrezygnował z dalszego kierowania kołem przekazując kierownictwo w „młodsze ręce”.
Kierując Kołem nr 2 w Słupsku jednocześnie, przez kolejne kadencje był wybierany w struktury Zarządu Wojewódzkiego w Słupsku, a aktualnie Zarządu Okręgowego, na stanowisko v-ce Prezesa które to piastuje nadal, z wyboru delegatów na ostatni zjazd sprawozdawczo – wyborczy Zarządu Okręgowego w Słupsku.
Doceniając jego zasługi dla rozwoju i działania naszego Stowarzyszenia, członkowie koła nr 2 podjęli uchwałę uhonorowania go tytułem „Honorowego Prezesa Koła” którą to uchwałę zaaprobował Zjazd Okręgowy kierując stosowny wniosek do Zarządu Głównego SEiRP.
Panie i Panowie, przybliżając sylwetkę naszego kandydata do wpisu do Księgi Zasłużonych nie sposób pominąć innych jego dokonań jako emeryta i członka naszego Stowarzyszenia.
Z ramienia Zarządu Okręgowego w Słupsku, Franciszek Makles zajmuje się współpracą z PZU w zakresie dodatkowych ubezpieczeń naszych członków w ramach programu „SEiRP 2009” a także jest członkiem, od chwili utworzenia komisji socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Policji najpierw w Słupsku a aktualnie w Gdańsku, reprezentując interesy naszych członków.
Należy również dostrzec jego wkład w organizowanie imprez integracyjno – rekreacyjnych , obejmujących również członków regionu Gdańskiego, oraz organizowanie wycieczek zarówno krajowych jak i zagranicznych dla całej rzeszy członków i rodzin kół będących w strukturach Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku.
Dzisiejszy nasz kandydat do wpisu w „Księdze Zasłużonych” reprezentując środowisko emerytów i rencistów policyjnych był inicjatorem powstania oraz członkiem Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” zajmującym się min. profilaktyką wśród młodzieży oraz pozyskiwaniem sprzętu dla Policji. Z inicjatywy Stowarzyszenia, w którym nasz kolega Franciszek Makles pełnił funkcję sekretarza i skarbnika a aktualnie jest członkiem, stworzono system monitoringu miejsc newralgicznych dla bezpieczeństwa mieszkańców w Słupsku. Za swój wkład w poprawę bezpieczeństwa Słupska został wyróżniony w 2005 roku „Medalem za zasługi dla Policji”.
Nie sposób również dostrzec, analizując dokonania kol. Franciszka Maklesa, kolejnej jego pasji wpisującej się w dokonania naszego Stowarzyszenia.
Od 11 lat wykazuje inicjatywę w aktywizacji strzeleckiej naszych emerytów i rencistów. Wyselekcjonował spośród naszych członków strzelców którzy od wielu lat z sukcesami reprezentują region słupski w zawodach strzeleckich zarówno resortowych jak i wojskowych. Kierowana przez niego reprezentacja strzelców Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku tradycyjnie zajmuje pierwsze lub drugie miejsca w zawodach strzeleckich na różnych szczeblach wzbogacając galerię pucharową o kolejne puchary i przywożąc stosowne dyplomy. Do najbardziej spektakularnych należy zaliczyć zdobycie w 2013 roku I miejsca w międzynarodowych zawodach strzeleckich Służb Mundurowych „Uniform Shooting” w Bydgoszczy a w 2014 roku zajęcie II miejsca. Należy wspomnieć, że te prestiżowe zawody odbywane pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Prezydenta Bydgoszczy skupiały reprezentacje nie tylko krajowe ale też i zagraniczne.
Kończąc tą krótką, z przyczyn zrozumiałych, prezentacją sylwetki kandydata do wpisu w Księdze Zasłużonych członków SEiRP kol. Franciszka Maklesa należy wspomnic,że ciesząc się zaufaniem członków Stowarzyszenia ze Słupska, został po raz czwarty wybrany delegatem na Zjazd Krajowy Stowarzyszenia oraz że posiada, za swą działalność na rzecz Stowarzyszenia, odznaczenia: „Odznakę Za Zasługi z Dyplomem”, „Medal XX-lecia SEiRP” oraz „Krzyż za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia”.
Za działalność na rzecz Miasta Słupska w 2009 roku otrzymał od Prezydenta Miasta Słupsk nagrodę III stopnia.
W świetle powyższych dokonań kol. Franciszek,Bogumił Makles s. Władysława, członek Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wywodzący się ze struktur Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku, zasługuje na wpisanie go do Księgi Zasłużonych Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarządu Głównego.

lipiec 2015 r                                                    Henryk Znaniecki - rzecznik ZO SEiRP w Słupsku

Franciszek Makles
Franciszek Makles
  Księga Zasłużonych
Księga Zasłużonych
  Certyfikat
Certyfikat
  Wpis w Księdze
Wpis w Księdze
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET