Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła nr 2 w Słupsku    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła nr 2 w Słupsku

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła nr.2 przy Z.O. w Słupsku.

Członkowie Koła nr 2 liczącego 208 osób, spotkali się 24 marca 2018 r w Restauracji „Adamek” w Słupsku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym podsumowującym działalność koła w minionym okresie sprawozdawczym obejmującym lata 2014 -2017.

W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Okręgowego w Słupsku kol. Leszek Orkisz wraz z skarbnikiem Z.O. kol. Czesławem Dymowskim oraz pierwszym V-ce Prezesem Z.O. i zarazem Honorowym Prezesem Koła nr 2 kol. Franciszkiem Maklesem..

Minutą ciszy uczczono pamięć członków którzy odeszli na "wieczną służbę".

Prezes Z.O. kol. Leszek Orkisz wraz z Prezesem Koła kol. Włodzimierzem Jankowskim oraz Honorowym Prezesem Koła kol. Franciszkiem Maklesem wręczyli przyznane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia odznaczenia.

Odznaką "Za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych" zostali wyróżnieni: kol: Julia Michalska, kol. Stanisław Kłosiewicz, kol. Józef Nagórka oraz kol. Piotr Zamęcki.

Odznaką "Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem" wyróżnieni zostali: kol. Halina Rokicka, kol. Władysław Orzechowski, kol. Bogusław Staniaszka i kol. Stanisław Staruch.

Po złożeniu sprawozdania z działalności Koła w latach 2014 - 2017 oraz wysłuchaniu sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W imieniu ustępującego zarządu koła kol. Włodzimierz Jankowski przedstawił propozycje dot. wyboru nowych władz koła.

W wyniku głosowań wybrano skład nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej a także delegatów na zebranie sprawozdawczo - wyborcze Zarządu Okręgowego.

Nowym prezesem koła został ponownie wybrany kol. Włodzimierz Jankowski a v-ce prezesami: kol. Marek Filipiak i kol. Jerzy Muszyński. Sekretarzem wybrany został kol. Julian Lis a skarbnikiem została ponownie wybrana Gabrysia Kowalska.

W skład Komisji Rewizyjnej ponownie wybrana została, jako przewodnicząca, kol. Anna Ścigała oraz jako członkowie: kol. Jerzy Justek i kol. Edmund Pancek.

Uczestnicy zebrania, po przedstawieniu projektu planu pracy na następną kadencję, w głosowaniu, przyjęli go do realizacji.

Poczas zebrania wybrano również 10 delegatów na zebranie sprawozdawczo - wyborcze Zarządu Okręgowego, którymi zostali członkowie Zarządu Koła oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.

Z uwagą wysłuchano również informację kol. Leszka Orkisza o przygotowaniach do Zjazdu delegatów naszego Stowarzyszenia oraz informację kol. Bolesława Rokickiego o aktualnym stanie prawnym, szeroko pojętej, problematyki emerytur.

Kol. Czesław Dymowski przedstawił kwestie związane ze składkami członkowskimi oraz z odpisami 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia jako OPP a kolega Franciszek Makles zapoznał z aktualnymi problemami z zakresu spraw socjalnych.

Zebranie zakończono wspólnym obiadem.


 

Henryk Znaniecki

Rzecznik prasowy Z.O. w Słupsku.

Słupsk, 24.03.2018 r

/zdjęcia autorstwa H. Znanieckiego /

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET