Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła nr.1 w Słupsku.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła nr.1 w Słupsku.

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Koła nr.1 w Słupsku.

Członkowie Koła nr 1 liczącego 88 osób, spotkali się 23 marca 2018 r w Restauracji „Adamek ” w Słupsku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym podsumowującym działalność koła w minionym okresie sprawozdawczym obejmującym lata 2014 -2017. W zebraniu uczestniczył v-ce prezes Z.O. kol. Franciszek Makles oraz sekretarz ZO i zarazem Prezes koła nr 2 kol. Włodzimierz Jankowski. Minutą ciszy uczczono pamięc 12 członków którzy odeszli na "wieczną służbę".

Pierwszy V-ce prezes Z.O kol. Franciszek Makles wraz z Prezesem Koła Zdzisławem Chęciem wręczyli wyróżniającym się członkom przyznane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia odznaczenia.

Odznaką "Za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych" został uhonorowany kol: Jan Osiak natomiast Odznaką "Za Zasługi dla SEiRP z Dyplomem" wyróżnieni zostali: kol.Andrzej Mencel i kol. Grzegorz Kaduszkiewicz.

Po złożeniu sprawozdania z działalności Koła w latach 2014 - 2017 oraz wysłuchaniu sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.W imieniu ustępującego zarządu koła kol. Zdzisław Chęć - przewodniczący zebrania, przedstawił propozycje dot. wyboru nowych władz koła na okres 2014-2018 . W wyniku głosowań wybrano skład nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej a także czterech delegatów na zebranie sprawozdawczo - wyborcze Zarządu Okręgowego oraz przyjęto plan pracy na następne lata.

Nowym prezesem koła został wybrany ponownie kol. Zdzisław Chęć a v-ce prezesem: kol. Czesław Dymowski , sekretarzem kol. Ryszard Skibiński , skarbnikiem została ponownie wybrana Krystyna Nowicka, członkiem zarządu został wybrany również ponownie Ryszard Zieńko.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany kol. Mirosław Cichocki członkami: Grzegorz Kaduszkiewicz i Andrzej Jadziewicz. Uczestnicy zebrania, po przedstawieniu projektu planu pracy na następną kadencję, w głosowaniu, przyjeli go do realizacji. Poczas zebrania wybrano również 4 delegatów na zebranie sprawozdawczo - wyborcze Zarządu Okręgowego.

W trakcie zebrania z uwagą wysłuchano informację kol. Franciszka Maklesa dot. spraw socjalnych oraz informację kol. Bolesława Rokickiego o aktualnym stanie prawnym zwiazanym z problematyką funkcjonowania ustawy dezubekizacyjnej, a także informację skarbnika ZO kol. Czesława Dymowskiego nt sytuacji finansowej Stowarzyszenia zakończonego apelem o przekazywanie odpisu 1% z rozliczeń podatkowych na nasze Stowarzyszenie bedące jednocześnie organizacją pożytku publicznego.

Zebranie zakończono wspólnym obiadem.

Tekst i zdjęcia:

H.Znaniecki - rzecznik ZO SEiRP w Słupsku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET