Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA W GDYNI    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA W GDYNI

                                       

      ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SEiRP KOŁA W GDYNI

 

W dniu 10 marca 2020 r. w restauracji Morskiego Instytutu Rybackiego przy ul.

Kołłątaja 1 w Gdyni przeprowadzono Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w

Gdyni.

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Jan Pietruszewski – Prezes

Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni, Hieronim Brzozowiec – I

Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni oraz Bożena Bieda

- Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów KWP w Gdańsku.

Pani Prezes Koła - Małgorzata Górska na wstępie przywitała zaproszonych gości

oraz przybyłych członków. W następnej kolejności przedstawiła sprawozdanie z

działalności  za 2019 r. Praca Zarządu Koła w 2019r. skierowana była w

szczególności na organizację i promocję życia kulturalnego oraz wypoczynku

członków Koła, na wspieraniu i udzielaniu pomocy członkom którzy znaleźli się

w trudnych sytuacjach życiowych, jak również na pielęgnowaniu pozytywnych

doświadczeń historii i tradycji zawodowych. Po prezentacji sprawozdania z

działalności, sprawozdania finansowego, oraz komisji rewizyjnej, przystąpiono

do podjęcia uchwał w przedmiotowych sprawach, oraz udzielenia absolutorium

które zostały przyjęte jednogłośnie. Po głosowaniach Pani M. Górska

przedstawiła plan pracy na 2020r.

W następnej kolejności głos zabrał I Wiceprezes ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

Hieronim Brzozowiec – na wstępie omówił wprowadzone zmiany aktualnego Statutu

Stowarzyszenia, które weszły w życie postanowieniem SR dla Miasta St. Warszawy w

Warszawie z dnia16.10.2019 roku. Przedstawił aktualną sytuację seniorów, emerytów

policyjnych, którzy w dalszym ciągu objęci są ustawą represyjna oraz zakres udzielanych

im na bieżąco pomocy prawnych. W kolejnym wystąpieniu głos zabrał Prezes ZW

SEiRP Jan Pietruszewski, omówił sprawy realizowane przez Zarząd Stowarzyszenia w

tym spotkań z Komendantem Wojewódzkim za rok 2019. Przedstawił ostatnio zaistniałą

zmianę na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego w Gdańsku. Ponownie omówił

obowiązujące zasady dotyczące korzystania z funduszu socjalnego, oraz przypomniał o

możliwości skorzystania z przekazania 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego

jaką jest Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Następnie głos zabrała Wiceprzewodnicząca ZW NSZZP w Gdańsku Bożena

Bieda, w swoim wystąpieniu podziękowała za dotychczasową wspaniałą

współpracę z Kołem SEiRP w Gdyni, przede wszystkim w zakresie

prowadzonych dla seniorów szkoleń komputerowych i językowych informując iż

w dalszym ciągu będą kontynuowane tego rodzaju szkolenia. Następnie

przystąpiła do uroczystego wręczenia Pani Prezes Małgorzacie Górskiej,

przyznanego na wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, w uznaniu

za postawę cechującą się patriotyzmem o działalnością na rzecz NSZZ

Policjantów „Krzyża Niepodległości” z okazji 100lecia Odzyskania

Niepodległości.

Po części oficjalnej Prezes M. Górska zaprosiła na drugą część, tj spotkanie

integracyjne zorganizowane z okazji Dnia Kobiet. Dla uczczenia tego doniosłego

dnia członkowie Zarządu Koła, wszystkim kobietom złożyli życzenia i wręczyli

kwiaty, po których nastąpiła część integracyjna przy poczęstunku.

Podczas spotkania członkowie mile spędzili czas wspominając wspólne chwile

spędzone w służbie oraz omawiając bieżące sprawy dot. seniorów.

Na zakończenie spotkania Prezes serdecznie podziękowała koleżankom i

kolegom za udział w spotkaniu i aktywne angażowanie się w prace Zarządu Koła

w 2019 roku, życząc wszystkim a w szczególności Paniom Miłego Dnia.

 

Tekst: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus

zdjęcia: rzecznik prasowy ZW SEiRP w Gdańsku Jarosław Fikus

 

 

 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET