Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     INFORMACJA dotycząca możliwości przekazywania spraw o wysokość emerytur i rent policyjnych, zawisłych przed Sadem Okręgowym w Warszawie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

INFORMACJA dotycząca możliwości przekazywania spraw o wysokość emerytur i rent policyjnych, zawisłych przed Sadem Okręgowym w Warszawie

L. dz. ZG- 7/2020 Warszawa, dnia 31 stycznia 2020 r.

 

Panie i Panowie Prezesi

Zarządów Oddziałów Wojewódzkich i Okręgowych

 

Obecnie wiele spraw sądowych naszych koleżanek i kolegów, którym obniżono świadczenia emerytalne i rentowe zalega w Sądzie Okręgowym w Warszawie, pomimo że miejscem zamieszkania świadczeniobiorców są inne województwa. Sytuacja ta rodzi wiele uciążliwości związanych z odległością do tego sądu, a co za tym idzie kosztami przejazdu i trudami podróży.

Przeniesienie sprawy do innego sądu jest możliwe, m.in. na wspólny wniosek stron, a więc zgodę na przeniesienie musi wyrazić także Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie.

Zakład Emerytalno-Rentowy ogranicza możliwość poparcia wniosków o przeniesienie - do sądów mających siedzibę w miastach wojewódzkich wymienionych w załączonej informacji.

Informacja jest dostępna na naszej stronie internetowej ale mimo tego bardzo proszę o przekazanie załączonej informacji wraz z wzorem wniosku do wszystkich naszych Kół, gdyż część koleżanek i kolegów nie ma dostępu do informacji elektronicznej.

 

link do wzoru wniosku:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/wz%C3%B3r%20wniosku%20o%20przekazanie%20sprawy%20do%20innego%20S%C4%85du3.docx

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET