Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     W dniach 28.02 - 02.03.2017 r. w ośrodku " Mazowsze " w Soczewce k/Płocka odbędzie się konferencja poświęcona nowej ustawie tzw. dezubekizacyjnej    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

W dniach 28.02 - 02.03.2017 r. w ośrodku " Mazowsze " w Soczewce k/Płocka odbędzie się konferencja poświęcona nowej ustawie tzw. dezubekizacyjnej

W dniach 28.02 - 02.03.2017 r. w ośrodku " Mazowsze " w Soczewce k/Płocka odbędzie się konferencja  poświęcona nowej ustawie tzw. dezubekizacyjnej.
 W konferencji tej wezmą udział dwaj przedstawiciele  ZO SEiRP w Słupsku: Mirosław Nawrocki i Bolesław Rokicki. 
W związku z tym zwracam się do wszystkich zainteresowanych emerytów i rencistów policyjnych  o przedkładanie pytań i problemów wymagających wyjaśnienia: telefonicznie do Bolesława Rokickiego  ( tel. 694905320 ), który w dalszym ciągu pełni funkcję koordynatora spraw związanych z obniżonymi świadczeniami  emerytalnymi przy ZO SEiRP w Słupsku lub osobiście w siedzibie ZO SEiRP w Słupsku w każdy wtorek  w godz. 10 - 12. 

Bolesław Rokicki


Projekt i wykonanie: InforpolNET