Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 1(115) Styczeń 2022    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 1(115) Styczeń 2022

SPIS TREŚCI
Od Redaktora…………….………………………………………………………………… 4
Odlicz 1% podatku. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego ……………………… 5
Protest przeciwko obniżaniu emerytur i rent wskutek „Nowego Ładu” ………………. 7
Wystąpienie Prezesa ZG do Dyrektora ZER MSWiA ……………………………………9
Przedłużenie kadencji władz SEiRP …………………………………………………….. 12
Uchwała Zarządu Głównego SEiRP nr 1 ……………………………………………….. 14
Medialny Punkt Kontaktowy ……………………………………...………...….……….. 15
Infoteka nr 54 …………………………………………………………………………….. 16
List posła A. Rozenka ……………………………………………………………………. 29
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Spotkanie Świąteczno-Noworoczne …………………………………………………… 31
Wspomnienia na Święta ……………………………………………………………….. 34
Oferta pomocy prawnej ………………………………………………………………….. 37
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ……………………………………………… 38
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 140 ………………………………………………. 43

źródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do pobrania biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%201(115)%202022.pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET