Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     BI Nr 8 (134) Sierpień 2023    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

BI Nr 8 (134) Sierpień 2023

SPIS TREŚCI


Od Redaktora………………………………………………………………………………… 4
Informacja Prezesa ZG SEiRP o pomocy prawnej ………………………………………... 5
Ekwiwalent
Informacja. RPO rozważa kolejne wystąpienie …………………………………………… 6
Pismo BRPO z 23.08.2023……………………………………………………………….. 10
Pismo Prezesa ZG z 28.08.2023 dot. egzekwowania wyroków…….…………….………. 13
Wniosek do RPO z 15.01.2021 w sprawie wystąpienia do NSA ………………………… 15
Rzecznik prosi MSWiA o wyjaśnienia …………………………………………………… 29
Wystąpienie RPO z 8.10.2019 do MSWiA ………………………………………………. 32
Odpowiedź MSWiA ……………………………………………………………………… 35
Wystąpienie RPO do KGP ……………………………………………………………….. 36
Treść wystąpienia RPO do KGP …………………………………………………………. 39
Medialny Punkt Kontaktowy ……………………………………………………………… 46
Infoteka nr 73 ……………………………………………………………………………….. 47
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku
Koło w Gdyni …………………………………………………………………………….. 59
Koło w Kościerzynie ...…………………………………………………………………… 63
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach
Rocznica tragicznej śmierci sierż. Grzegorza Załogi…………………………………….. 68
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Koło w Leżajsku ………………………………………………………………………….. 73
Koło w Tarnobrzegu ………..……..………………...……………………………………. 75
Koło w Rzeszowie ……………………..………………………..…………………..……. 79
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………………………… 82
Olsztyński Biuletyn Informacyjny (164) …………………………………………………... 87

źródło:

https://seirp.pl/biuletyny/biuletyn-informacyjny-zg-seirp-2/

link do biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/bi-nr-8-134-sierpien-2023.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET