Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Zebranie sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Zebranie sygnatariuszy

Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych

W dniu 10 lutego2020 r. w siedzibie ZO SEiRP w Słupsku odbyło się coroczne zebranie sygnatariuszy Słupskiego Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych skupiającego członków organizacji zrzeszających emerytów i rencistów służb mundurowych: Wojska, Policji, Służby Więziennej i Pożarnictwa. Zebraniu przewodniczył płk Jan Karaś – Prezes Zarządu Porozumienia.
Uczestnicy dokonali podsumowania swojej działalności za 2019 r. i przyjęli Plan Działania na rok 2020.

 

Prezes Oddziału Okręgowego SEiRP

w Słupsku

L.Orkisz

 

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET