Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Odeszli z naszych szeregów    /     kpt.w st.spocz. Benon Kruczkowski    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

kpt.w st.spocz. Benon Kruczkowski

 

 

                        OSTATNIE POŻEGNANIE!

 

W dniu 20 października 2015 roku zmarł w wieku 74 lat nasz kolega

kpt. w st.spoczynku Benon Kruczkowski.

 

 

 

 

 

Urodził się 16 września 1941 roku w Grudziądzu woj. kujawsko – pomorskie gdzie ukończył

szkołę podstawową a później w Fordonie, dzisiejsza dzielnica Bydgoszczy, Technikum

Ceramiczne. Po ukończeniu służby wojskowej w 1963 roku wstąpił do Milicji Obywatelskiej w

Grudziądzu.

Przeszkolenie podoficerskie odbył w Szkole Milicji w Słupsku po czym, z uwagi na zawarcie

związku małżeńskiego, osiedlił się na stałe w tym mieście rozpoczynając służbę w strukturach 

tamtejszej Komendy, najpierw w ogniwie patrolowym a następnie jako dzielnicowy a później

technik kryminalistyki.

Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej w Szczytnie podjął służbę w Wydziale Dochodzeniowo-

Śledczym Komendy Wojewódzkiej w Słupsku. Na emeryturę przeszedł w lipcu 1990 roku w

stopniu kapitana M.O.

Był wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi.

Będąc na emeryturze włączył się w działalność grupy inicjującej powołanie struktury

wojewódzkiej Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych. W

powstałym Zarządzie  Wojewódzkim powołanego Stowarzyszenia objął funkcję v-ce Prezesa

oraz Prezesa Koła nr 1 które pełnił przez kilka kadencji do momentu gdy stan zdrowia nie

pozwolił mu na dalszą aktywną działalność społeczną. W tym okresie był również członkiem

Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim Policji w Słupsku a później w Gdańsku

reprezentując w niej interesy środowiska emerytów i rencistów policyjnych.

Za swą aktywną działalność w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych był

wyróżniony Odznaką za Zasługi z Dyplomem, Odznaką „Za wybitne Osiągnięcia” dla SEiRP

oraz  okolicznościowymi medalami: Medalem XX-lecia i Medalem XXV-lecia.

Na wniosek Prezydium Z.O. SEiRP w Słupsku został umieszczony w Galerii:

  „POCZTU CZŁONKÓW ZASŁUŻONYCH DLA Z.O. SE i RP w SŁUPSKU”

 

 

Pochowany w dniu 23 października 2015 r na Nowym Cmentarzu w Słupsku przy udziale

delegacji Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku, licznie zgromadzonych byłych kolegów,

znajomych oraz najbliższych.

 

Cześć jego Pamięci!

 

Rzecznik ZO SEiRP w Słupsku Henryk Znaniecki

 

Słupsk, 27.10.2015 r.

 

                                                                            

Wręczanie odznaczenia
Wręczanie odznaczenia
Zjazd Sprawozdawczy 2012 rok
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET