Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP 20.05.2013 r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP 20.05.2013 r

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO 20.05.2013.

Drugie tegoroczne posiedzenie Zarządu Głównego, sprawnie prowadzone przez prezesa Henryka Borowińskiego, było poświęcone w pierwszej części sprawozdaniom finansowym, które spełniały wymogi stawiane stowarzyszeniom przez MPiPS. Szczegółowe dane liczbowe przedstawił I wiceprezes Zdzisław Pietryka. Sprawozdania zostały zatwierdzone jednogłośnie.

Druga część miała zaskakujący przebieg i obfitowała w emocjonujące momenty. Na przedstawionym do zatwierdzenia projekcie nowego regulaminu pracy Zarządu Głównego nie pozostawiono suchej nitki. Stwierdzono, że jest drobiazgowy, liczy kilkanaście stron, i - nadrzędny nad statutem. W krytyce prym wiedli: Lech Kazanecki, Jan Papis, Leszek Orkisz. Nic dziwnego, że projekt został odrzucony.

Lech Kazanecki przedstawił wyniki prac nad zasadami przyznawania odznaczeń. Wskazał na konieczność dalszych prac, których efektem będzie podjęcie decyzji przez przyszłoroczny Zjazd.

Kontrowersje wzbudził regulamin działania Rady Konsultacyjnej, która ma się składać przede wszystkim z byłych prezesów i wiceprezesów Zarządu Głównego. Jej zadaniem jest podejmowanie istotnych problemów dla Stowarzyszenia. Krytyka dotyczyła zbytniej szczegółowości, którą w trakcie ostatecznej redakcji usunięto. Zebrani uchwalili powołanie Rady i zatwierdzili jej regulamin.

Temperatura dyskusji znów się podniosła, gdy zaprezentowano do akceptacji wniosek do Komisji Statutowej o zmniejszenia liczby członków Zarządu Głównego i Prezydium, aby poprawić funkcjonowanie tych gremiów. Janusz Borowiński poparł zmniejszenie Prezydium, lecz był za powiększeniem Zarządu Głównego o kilku przedstawicieli największych kół w kraju. Leszek Orkisz był przeciwny wszelkim zmianom uzasadniając, że zmniejszenie ZG o członków z urzędu naruszy funkcjonującą od chwili powstania Stowarzyszenia zasadę reprezentatywności. Wniosek w głosowaniu odrzucono.

W dyskusji głos zabrali: Ryszard Łubiński (informacja o konferencji naukowej n.t. weryfikacji funkcjonariuszy i żołnierzy), Wiktor Kowal (asysta policyjna na pogrzebach emerytów, kryteria dochodowe udzielania pomocy ze środków OPP, trudności z nowymi umowami PZU, wyróżnienia dla osób spoza Stowarzyszenia, informacja o emeryturach policyjnych w innych krajach), Jerzy K. Kowalewicz (przeciw ujednoliceniu funduszu socjalnego w województwach, trudności lokalowe kół), Andrzej Czopek (zaangażowanie działaczy krakowskich w program PZU, propozycja medalu 25-lecia Stowarzyszenia), Jan Papis (kontakty zagraniczne) , Zdzisław Pełka (przedłużenie zbierania podpisów do protestu w sprawie funduszu socjalnego).

Aplauz zebranych wzbudziło podjęcie uchwały o nadaniu Eugeniuszowi Czajkowskiemu tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Na zakończenie prezes Henryk Borowiński przedstawił najbliższe działania władz Stowarzyszenia, które zmierzają do zachowania naszego funduszu socjalnego. W nadchodzących dniach prezes będzie przyjęty w Sejmie, gdzie przedstawi stanowisko Stowarzyszenia i pozostałych organizacji emeryckich służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych wobec zakusów rządu, ograniczających o połowę pomoc socjalną. Apelował o dalsze zbieranie podpisów pod protestem kierowanym do Sejmu.

Janusz Borowiński

Zdjęcia: Jerzy K. Kowalewicz

 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET