Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 9(99) Wrzesień 2020    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 9(99) Wrzesień 2020

Biuletyn Informacyjny Nr 9(99) Wrzesień 2020

SPIS TREŚCI


Od Redaktora …………………………………………………..………………....….… 4


Zarząd Główny
Trybunał Konstytucyjny. Pikieta. Kolejny termin. Nowa sprawa …...……… 5
Sąd Najwyższy. Rozprawa 16.09.2020 …………………………………….. 14
Ważny wyrok SA w Rzeszowie ……………………………………………… 26
Ekwiwalent. Zaniechanie ustawodawcze ...………………………………… 30
Przypominamy. To bardzo ważne …………………………………………... 31
Informacja o działaniach SEiRP …………………………………….......…... 34
List Andrzeja Rozenka ………………..………………………………........... 44
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………..... 47


Infoteka 38 ………………………………………………………………………48


Katowice. Konferencja nt. ustawy represyjnej ……………………………... 65
To Zdarzyło się naprawdę ……………………………………………………. 66


Prawo
Warto skorzystać z art.8a. J. Domańska-Paluszak ……………………..… 68


Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku
Koło w Kościerzynie. Spływ kajakowy .….………………………………….. 83
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie
Koło w Olsztynie. Zawody strzeleckie ………………………………………. 85
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Koło w Jaśle. 30 lecie SEiRP ..…………….………………………………… 88
Koło w Stalowej Woli. 30 lecie SEiRP ………………………………………. 91
Koło w Tarnobrzegu. 30 lecie SEiRP ………...……………………………... 94
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019”. Uzupełnienie ………………...…….... 97


Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 124 ………………………………………….. 102

żródło:

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI%209(99)%202020.pdf

link do pobrania biuletynu:

https://slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%209(99)%202020.pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET