Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     VII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP    /     SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO NA VII ZJAZD W TEZACH     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO NA VII ZJAZD W TEZACH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO NA VII ZJAZD W TEZACH

Statystyka posiedzeń, podjętych uchwał i decyzji- tabele.
Charakterystyka działalności Prezydium ZG.
Ocena wzrostu ilości członków – zestawienia statystyczne.
Współpraca z MSW i KGP oraz innymi podmiotami.
Kontakty parlamentarne.
Imprezy środowiskowe.
Działalność komisji stałych.
Organizacja Pożytku Publicznego.
Aktywność międzynarodowa.
Sprawy medialne.
Finanse.
Ocena ogólna działalności Stowarzyszenia.
Wnioski końcowe.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego będzie uzupełniane podczas konwencji przedzjazdowych, na postawie ocen dokonanych w czasie zjazdów wojewódzkich i okręgowych, a zostanie zaprezentowane podczas Krajowego Zjazdu Delegatów.

Henryk Borowiński – prezes Zarządu Głównego


Projekt i wykonanie: InforpolNET