Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     "Zapraszamy na spotkanie w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

"Zapraszamy na spotkanie w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej

"Zapraszamy na spotkanie w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej . 


 Staramy się, by obok Pełnomocnika Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - Andrzeja Rozenka (b. posła a Sejm RP) brali w nich udział lokalni przedstawiciele różnych partii politycznych, byli Komendanci Główni i Wojewódzcy Policji mieszkający w regionie i inne znane osoby popierające naszą obywatelską inicjatywę ustawodawczą.
 Zaproszenie wystosowaliśmy do współdziałających z nami emerytowanymi funkcjonariuszami Straży Granicznej, Służby Więziennej, Agencji Wywiadu, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz emerytowanych żołnierzy Wojska Polskiego. 

 Spotkanie zostało zaplanowane na dzień 07 września 2017 r godzi. 17.00 Gdańsk ul. Rajska 6 (siedziba NOT) 

 Nikogo z już dotkniętych ustawą represyjną jak i reprezentantów środowisk mundurowych ,co do których ustawy w tym zakresie są przygotowywane na tym spotkaniu nie może zabraknąć. Jest to jedna z form okazania naszej aktywności. Pozostanie w domowych pieleszach świadczy tylko o naszej bierności i poddaniu się woli dyktatury. Niech nikt nie tłumaczy sobie, że jakoś to będzie, bo tylko przynosi tym radość obecnej władzy. 
 Zapraszamy na nie także wszystkich działających w ramach naszej inicjatywy jak i tych którzy zwlekali z przyłączeniem się do nas. Także osoby niezwiązane z naszym środowiskiem, które nie godzą się z tym, co dzieje się w Polsce. 

 Zbierzmy wokół siebie jak najwięcej osób i stawmy się na spotkanie. 
 Komitet Protestacyjny woj.pomorskiego." 

Dla zainteresowanych udziałem kontakt z koordynatorem z ramienia ZO SEiRP w Słupsku kol. Bolek R. tel:.693905320

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET