Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Podaruj SEiRP 1% podatku za 2021    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Podaruj SEiRP 1% podatku za 2021

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

KAŻDY MOŻE PRZEKAZAĆ NA RZECZ SEIRP 1% PODATKU DOCHODOWEGO ZA ROK 2021

Na nasze konto - SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego w 2021 roku wpłynęło – 110 064,67 złotych z odpisu 1% podatku za rok 2020. Z tych środków w 2021 roku mogliśmy udzielić wsparcia finansowego 78 osobom i 6 Kołom SEiRP na łączną kwotę 99200 złotych.

W 2020 roku na nasze konto - SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego wpłynęło – 118.000 złotych z odpisu 1% podatku za rok 2019. Z tych środków w 2020 roku udzieliliśmy wsparcia finansowego 82 osobom i trzem Kołom SEiRP na łączną kwotę 93.500 złotych. W 2019 roku na nasze konto - SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego wpłynęło – 136.000 złotych z odpisu 1% podatku za rok 2018. Dzięki naszym darczyńcom w 2019 roku udzieliliśmy wsparcia finansowego 100 osobom i czterem Kołom SEiRP na łączną kwotę 194200 złotych.

Korzystając z okazji trzeba przypomnieć, że Zarząd Główny SEiRP na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2021 r., stwierdził, że od 2019 r. niestety systematycznie maleje kwota odpisu składki 1% podatku dochodowego na rzecz SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego, a także zmniejsza się liczba darczyńców. W trakcie dyskusji podnoszono kwestie, że tylko co dwunasty członek SEiRP oddaje swój podatek na naszą rzecz. Łączna liczba darczyńców oscyluje na poziomie 8 procent ogółu członków Stowarzyszenia. To mniej więcej odpowiada liczbie członków pełniących funkcje organizacyjne w Kołach i Zarządach, chociaż te liczebności nie są tożsame. Średnio na Koło przypada około pięciu darczyńców. Są Koła w szeregach których notujemy znacznie więcej, ale też i takie w których jest ich jeszcze mniej lub nie ma ich wcale. Nie ulega wątpliwości, że w naszych szeregach mamy duże rezerwy i możliwości powiększenia tego funduszu, który w całości przekazujemy Koleżankom i Kolegom oczekującym wsparcia i pomocy finansowej.

W przekonaniu, że mogłoby być nas znacznie więcej Zarząd Główny SEiRP podjął uchwałę nr 11/VIII/ZG/2021 w której zobowiązał Panie i Panów Prezesów Zarządów Oddziałów Wojewódzkich, Zarządów Oddziałów Okręgowych i Oddziału Stołecznego, a za ich pośrednictwem Panie i Panów Prezesów Kół - do nadania rangi i zintensyfikowania działań na rzecz pozyskiwania nowych darczyńców, zwłaszcza w okresie odpisu 1% podatku. Taki okres jest przed nami. Przypominamy o tej uchwale w przekonaniu, że stać na podwojenie a może nawet zwielokrotnienie liczby darczyńców. Warunkiem poprawy istniejącej sytuacji jest nadanie tej kwestii ważnego znaczenia, uznania, że jest wręcz nasz członkowski, honorowy obowiązek. Sam pobór podatku jest łatwy, trzeba jednak o nim pamiętać, trzeba chcieć, trzeba przypomnieć i pomóc Koleżankom i Kolegom którzy dotychczas tego z różnych powodów nie robili.

Dlatego prosimy Koleżanki i Kolegów z Zarządów Kół o aktywne wsparcie akcji, o przypominanie i pomoc w wypełnieniu druku PIT- OP wszystkich chętnym do przekazania swego podatku na rzecz SEiRP. Można to zrobić tradycyjnie i elektronicznie.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, jest wpisane w rejestrze OPP pod numerem KRS:

0000043188

źródło:

https://www.seirp.pl/podaruj-seirp-1-procent-podatku

 

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET