Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     10-11.10.2014. W Soczewce k/ Płocka odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

10-11.10.2014. W Soczewce k/ Płocka odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów

VII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

W Soczewce koło Płocka odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów, który ocenił 4-letnią kadencję działalności  władz Stowarzyszenia, wybrał Prezesa, Prezydium, Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną oraz uchwalił zadania na kolejne 4 lata.

Nowym Prezesem został wybrany w trzeciej turze głosowania kol. Zdzisław Czarnecki.

W skład Prezydium Zarządu Głównego weszli:

I wiceprezes Zdzisław Pietryka (Warszawa),
wiceprezes Jerzy Krawczyk (Kraków),
sekretarz Joanna Szczepańska (Warszawa),
skarbnik Zdzisław Bartula (Warszawa),
członek Antoni Duda (Katowice),
członek Janusz Dagow (Bydgoszcz).
Główna Komisja Rewizyjna, także wybrana w głosowaniu tajnym, ukonstytuowała się w składzie:
przewodniczący Józef Piasecki (Bydgoszcz),
wiceprzewodniczący Wilhelm Grudzień (Katowice),
sekretarz Hanna Grabiec (Warszawa),
członek Stanisław Kliś (Kraków),
członek Ireneusz Koczan (Szczecin),
członek Antoni Pietraszewski (Warszawa),
członek Marian Zielski (Opole).

Uchwałą VII Zjazdu zostali wpisani do „Księgi Zasłużonych”:
1. Bednarek Henryk - Bydgoszcz
2. Borowiński Henryk - ZG
3. Brzozowiec Hieronim - Gdańsk
4. Bujak Ryszard - Gorzów Wielkopolski
5. Czerniawska Anna - Olsztyn
6. Ćwinarowicz Bolesław – Olsztyn
7. Dziwicki Zenon - Jelenia Góra
8. Kagan Tadeusz - Rzeszów
9. Majzner Władysław – Kraków
10. Makles Franciszek – Słupsk
11. Mazurkiewicz Roman – Szczecin
12. Niedbała Władysław - Kraków
13. Ozdowski Marian - Kalisz
14. Oziębło Julian - Lublin
15. Pietruszewski Jan - Gdańsk
16. Prażuch Józef - Bydgoszcz
17. Strzelecki Edward – Łódź
18. Stypa Piotr - Katowice
19. Śnieg Stanisław - Piotrków Trybunalski
20. Zając Mieczysław – Jelenia Góra
21. Zarach Wacław - Jelenia Góra
22. Kowalczyk Stanisław – Ostrołęka
23. Łukasiewicz Marian - Ostrołęka

Tytuły honorowe otrzymali:
1. Czopek Andrzej – Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego (Kraków)
2. Domagalski Henryk – Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego (Bydgoszcz)
3. Grobelny Henryk – Honorowy Wiceprezes ZG
4. Filar - Nather Bogdana – Honorowa Prezes Koła (Gdańsk)
5. Gruszka Franciszek – Honorowy Wiceprezes Koła (Kraków)
6. Jędryszek Jacek – Honorowy Prezes Koła (Katowice)
7. Kuczyński Jan – Honorowy Prezes ZW (Gorzów Wielkopolski)
8. Łozińska Józefa – Honorowa Członkini Prezydium ZG
9. Makles Franciszek – Honorowy Prezes Koła (Słupsk)
10. Popielarczyk-Walczyńska Janina –Honorowa Prezes Koła (Łódź)
11. Pukowski Ireneusz - Honorowy Prezes Koła (Katowice)
12. Rydzyk Marian – Honorowy Prezes Koła (Gdańsk)
13. Skołucki Jan - Honorowy Prezes Koła (Kraków)
14. Słomka Stanisław – Honorowy Prezes Koła (Łódź)
15. Żelawski Robert - Honorowy Prezes Koła (Katowice)
Tytułem Honorowego Prezesa Zarządu Głównego wyróżniono Henryka Borowińskiego, a Honorowego Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej- Aleksandra Kozłowicza.
Ustępujący prezes Henryk Borowiński pożegnał się z każdym z osobna uczestnikiem zjazdu, otrzymując brawa na stojąco.

Żródło: strona internetowa ZG SEiRP autor:Janusz Borowiński

https://www.seirp.pl/index.php?opcode=WYBIERZ_STRONE¶m1=667

zdjęcie uczestników za w/w stroną: Jerzy Kowalewicz

 

Uczestnicy VII Zjazdu
Uczestnicy VII Zjazdu
autor:Jerzy Kowalewicz
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET