Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 7(121) Lipiec 2022    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 7(121) Lipiec 2022

SPIS TREŚCI
Od Redaktora……………….………………………………………………………………. 4
Posiedzenie Zarządu Głównego SEiRP ……………………………………………………. 5
J.L. Bieliński wygrał z Polską w Europejskim Trybunale Praw Człowieka ……………. 8
Sprawa J.L. Bieliński przeciwko Polsce …………………………………………………… 9
Realizacja uchwały ZG SEiRP ws. J. Kordalskiego ………………………………..…… 31
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Stanowisko Sejmu z 9.06.2022 ……………….. 32
Pomoc humanitarna dla Ukrainy …………………...…………………….……………… 50
Zbiórka „Dla Józefy”. Informacja……………………………………………………….. 53
Medialny Punkt Kontaktowy …….………………………………...………...….………... 54
Infoteka nr 60 ………………………………………………………………………………55
Zarząd OddziałuWojewódzkiego w Katowicach
Koło 31 Siemianowice ………………………………………………………………..… 71
Koło Mysłowice ………………………………………………………………………… 76
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Koło Leżajsk ……………………………………………………………………………. 83
Koło Lubaczów …………………………………………………...…….………………. 87
Koło Łańcut ……………………………………………………………….…………….. 91
Koło w Rzeszowie ……………………………………………………………………… 93
Koło Stalowa Wola ……………………………………………….…….………………. 99
Koła ZOW……………………………………………………………….…………….. 100
Oferta pomocy prawnej (K. Piekarska) …………………………………………………. 104
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...……...……. 105
Olsztyński Biuletyn Informacyjny 6 (146) ………………………………...….………… 110

źródło:

https://www.seirp.pl/biuletyn-informacyjny-zg-seirp

link do biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%207%20(121)%202022.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET