Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Sąd Najwyższy. Rozprawa ws kryterium -służby na rzecz państwa totalitarnego- w dniu 19.02.2020    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Sąd Najwyższy. Rozprawa ws kryterium -służby na rzecz państwa totalitarnego- w dniu 19.02.2020

III UZP 11/19  Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Skład 3 sędziów. Data wpływu: 19 grudnia 2019 r.

1) Czy kryterium "pełnienia służby na rzecz totalitarnego państwa" określone w art. 13 b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 288 z późn. zm.) wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2270) zostaje spełnione w przypadku formalnej przynależności do służb w wymienionych w tym przepisie cywilnych i wojskowych instytucji i formacji w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., potwierdzonej stosowną informacją Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wydaną w trybie art. 13 a ust. 1 ustawy, czy też kryterium to powinno być oceniane na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka służących reżimowi komunistycznemu?

2) w przypadku uznania, że kryterium formalnej przynależności do służb w wymienionych w tym przepisie cywilnych i wojskowych instytucji i formacji od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. jest wystarczające do przyjęcia spełnienia przesłanki z art. 13 b. ust. 1 ustawy, to czy skutkuje ponownym obniżeniem świadczenia emerytalnego wobec funkcjonariusza organów bezpieczeństwa publicznego państwa, któremu w 2009 roku obniżono świadczenie emerytalne na podstawie art. 15 b w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.)?

Uwaga! Serdecznie prosimy wszystkich zainteresowanych o liczny udział w rozprawie

Informacje o dojeździe. Adres: Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, mapa dojazdu: https://www.sn.pl/informacjepraktyczne/SitePages/Adres_i_mapa_dojazdu.aspx

źródło:

https://www.seirp.pl/sad-najwyzszy_-rozprawa-ws-kryterium---sluzby-na-rzecz-państwa-totalitarnego-

 

Warszawa, 19.02.2020

Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów postanowił przekazać zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

Jak informowaliśmy w dniu 19 lutego 2020 r. godz. 12.00 przed Sądem Najwyższym /Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydział III/ odbyła się rozprawa sygn. akt III UZP 11/19 w sprawie Aleksy T. p - ko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno -Rentowego MSWiA w W. o wysokość świadczenia, a w szczególności ws. pytań SA w Białymstoku dot. kryterium służby na rzecz państwa totalitarnego. Sąd Najwyższy na rozprawie w składzie: Przewodniczący – SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie: SSN Zbigniew Korzeniowski, SSN Krzysztof Rączka, postanowił przekazać zagadnienie prawne do rozpoznania poszerzonemu składowi Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Zdanie odrębne zgłosił Sędzia SN Krzysztof Rączka. Link do Komunikatu Sądu Najwyższego:

https://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=351-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach,

źródło:

https://www.seirp.pl/sad-najwyzszy_-rozprawa-ws-kryterium---sluzby-na-rzecz-państwa-totalitarnego-

Nowy termin rozprawy: 16.09.2020 r

W dniu 16 09.2020 r Sąd Najwyższy w rozszerzonym składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III UZP 1/20, podjął uchwałę:

Kryterium "służby na rzecz totalitarnego państwa" powinno byc oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka.

16 września 2020 r.

źródło:

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=392-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach

więcej na portalu ONET

link do artykułu:

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/dezubekizacja-sad-najwyzszy-wydal-wyrok/ygwhn26,79cfc278

linki do zarejestrowanego przez VidKOD przebiegu rozprawy:

https://www.facebook.com/VidKOD/videos/1257625404583462

https://www.facebook.com/VidKOD/videos/636983580336376

https://www.facebook.com/VidKOD/videos/332430384642871

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET