Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Dokumenty    /     Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.........    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.........

link do tekstu ustawy z 16 grudnia 2017 r DZ.U. z 30 grudnia 2017 r  poz.2270

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/USTAWA%20OPUBLIKOWANA%20%20%20-%20%20%20D2016000227001(1).pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET