Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zwolnienie z opłat abonamentowych RTV

Serdecznie witam!

W nawiązaniu do rozmów na posiedzeniu ZG SEiRP w Gołaszewie, informacji przekazanej przez koleżanki i kolegów z Buska Zdroju, w załączeniu przesyłam do rozpropagowania dokumenty dotyczące możliwości zwolnienia z opłat abonamentowych RTV.
 Procedura uzyskania zwolnienia jest łatwa i prosta. Trzeba na najbliższej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA, legitymując się dowodem osobistym, złożyć oświadczenie /wzór oświadczenia w załączeniu/ i kopię decyzji emerytalnej.
 To ważne, szczególnie dla koleżanek i kolegów którzy ukończyli 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS, czyli aktualnie kwoty 2023,60 złotych brutto. Wysokość tej kwoty wynika z ostatniego komunikatu Prezesa GUS z 9 lutego 2017 roku, który przesyłam w załączeniu. 
Wszystkie emerytury i renty równe i niższe od kwoty 2023,60 złotych brutto kwalifikują do zwolnienia z opłat abonamentowych. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia, a zwolnienie to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA. 
Kolejny komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku będzie opublikowany najprawdopodobniej 9 lutego 2018 roku, a zatem z dniem 1 marca 2018 kolejne osoby będą mogły skorzystać ze zwolnienia od opłat 
abonamentowych.

Z pozdrowieniami!

Prezes ZG SEiRP Antoni Duda

 

linki do dokumentów:

Ustawa abonamentowa:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/ustawa%20abonament5.pdf

Informacja o abonamencie RTV

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/informacja--o--abonamencie--rtv-jr1.docx

Oświadczenie o zwolnieniu z opłaty abonamentowej

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/o%C5%9Bwiadczenie%20dot.%20zwolnienia%20z%20op%C5%82at%20abonamentowych%20rtv3.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET