Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Posiedzenie Zarządu Koła w Lęborku    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Posiedzenie Zarządu Koła w Lęborku

INFORMACJA


W dniu 28.09.2021 r , w warunkach sanitarnych, za zgoda KMP w Lęborku, w ilości osób uzgodnionych z Komendantem Miejskim, po przerwie pandemicznej, odbyło się poszerzone posiedzenie Zarządu Koła SEiRP w Lęborku. Omówiono sprawy bieżące, poruszono problem trudności w zbieraniu składek z uwagi na brak lub utrudnione kontakty miedzy członkami. Omówiono wstępnie możliwości działania w udzielaniu pomocy członkom znajdującym się w trudnych warunkach osobistych (choroby itp.) Spotkaniu Zarządu przewodniczył Prezes Zarządu Koła kol. Józef Ziniewicz.

tekst i zdjęcia:
Leszek Orkisz

 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET