Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 1(91). Styczeń 2020    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 1(91). Styczeń 2020

SPIS TREŚCI
Od Redaktora .……………….…………………………………………..………………...….… 4
ZARZĄD GŁÓWNY
Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społ. …….. 5
Ekwiwalent cd. ……......................…….………………………………………...……… 9
Zażalenia na postanowienia SO o zawieszeniu postępowań…………………...……… 10
List posła Andrzeja Rozenka………………………………………………………...… 13
Medialny Punkt Kontaktowy…….………………………………...………………....... 15
Infoteka nr 30 ………………………………………………………………………….. 16
Dzień Represjonowanych. Relacja …………...............…………………………........... 32
KORESPONDENCI NAPISALI
ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGOW GDAŃSKU
Koło w Wejherowie ………….....……………….…....................................................... 33
Koło w Sopocie ………………………………………………………………………… 35
Posiedzenie ZW………………………………………………………………………... 39
Nekrolog …………………………………………..………………………………….... 42
ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGOW OLSZTYNIE
Koło w Lidzbarku Warmińskim ……………………………………………………….. 43
Koło w Olsztynie ...……………...................................................................................... 47
Społeczna Rada Seniorów …………………………………………………………....... 51
ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGOW PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Koło w Opocznie …..……………….….......................................................................... 53
ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGOW RZESZOWIE
Koło w Lubaczowie ……………………………………………..…………………...… 56
Koło w Stalowej Woli …………………………………………………………………. 58
Koło w Tarnobrzegu …………………………………………………………………… 60
Koło w Rzeszowie …………………………………………………………………….. 63
Podaruj 1% podatku dochodowego ……………………………………………………...……. 65
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...……...…………... 66
Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 116 …………………………………….……………...... 69

zródło:

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI%201%20(91)%20Styczeń%202020.pdf

link do pobrania biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/BI%201%20(91)%20Stycze%C5%84%202020.pdf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET