Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Wytyczne Z.O. SEiRP w Słupsku dot. składania informacji finansowej i z działalności koła.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Wytyczne Z.O. SEiRP w Słupsku dot. składania informacji finansowej i z działalności koła.

                                                                                                          Słupsk, 2013 – 12 –

                           

                                                                              Pan Prezes

                                                                              Koła Nr_________

                                                                              SEiRP w  _________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu przesyłam dwie informacje dotyczące działalności Koła w 2013 r. oraz za okres ostatniej kadencji, to jest za lata 2010 –2013, z prośbą o ich wypełnienie i przesłanie do tutejszego Zarządu Okręgowego w terminie do dnia 1 lutego 2014 r.

Proszę także , w podanym wyżej terminie, o sporządzenie i przesłanie sprawozdania finansowego według załączonych wzorów. Przypominam, że składka roczna odprowadzana do Zarządu Okręgowego wynosi 14,40 zł od osoby.

 

                                                                              Z poważaniem

                                                                        Prezes ZO SEiRP w Słupsku

                                                                       /.........................................../

 

Formularze sprawozdań do pobrania w zakładce "Dokumenty" - pliki do pobrania

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET