Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Kościerzynie     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Kościerzynie

Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Kościerzynie

 

W dniu 28 lutego 2020r. o godz. 15.30 w świetlicy seniora Kościerskiego Domu Kultury i w

Kościerzynie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła SEiRP w Kościerzynie. W zebraniu

uczestniczyło 23 członków Koła oraz Wiceprezes Koła Zarządu Powiatowego ZEiRP RP w

Kościerzynie – Wiesław Kiedrowicz. Zebranie Koła otworzył Prezes Roman Jereczek, który

przywitał przybyłych na zebranie oraz przekazał od nieobecnych gości ZW oraz KPP

Kościerzyna serdeczne pozdrowienia i życzenia owocnych obrad. Przewodniczącym

Zebrania Koła wybrano kol. Brunona Raulin .

W pierwszej części obrad przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu Koła oraz

plany na 2020 rok. W swym wystąpieniu kol. Józef Landowski - Wiceprezes Zarządu Koła

przedstawił podejmowane działania na rzecz integracji środowiska emerytów i rencistów

policyjnych powiatu kościerskiego. Koło liczy obecnie 56 członków w tym 2 wspierających.

Zarząd Koła zorganizował 2 spotkania integracyjne w których uczestniczyło 87 osób -

finansowane w części przez KWP Gdańsk ponadto 53 członków koła uczestniczyło w 4

spotkaniach plenerowych na terenie gminy Kościerzyna, w dniu 2 maja 2019 r.

zorganizowano wycieczkę do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i nad jezioro Łebskie w

której uczestniczyło 26 osób . Środowisko emerytów Koła Kościerzyna również aktywnie

uczestniczyło w spotkaniach i wyjazdach organizowanych przez ZOW SEiRP w Gdańsku –

25 osób z Koła. W 2019 r. Koło uczestniczyło w obchodach 100-lecia Policji, spotkaniach z

członkami Powiatowego Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w

Kościerzynie. Odznakami „Za Zasługi dla SEiRP „ z dyplomem odznaczono skarbnika Koła

kol. Tadeusza Willich oraz Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie mł.

insp. Tomasza Radomskiego, natomiast 80-te urodziny obchodził kol. Brunon Kropidłowski.

Zarząd Koła SEiRP w Kościerzynie pomimo trudności finansowych stara się sprostać

wyzwaniom stojącym przed środowiskiem emerytów i rencistów policyjnych poprzez

integrację naszego środowiska w tych trudnych czasach. Plan na rok 2020 pod względem

finansowym oraz organizacji imprez nie powinny odbiegać od ubiegłorocznych.

Podejmowane działania Zarządu zostały również pozytywnie ocenione przez Komisje

Rewizyjna Koła

W części dyskusyjnej głównymi tematami była sytuacja obecna środowiska emerytów i

rencistów policyjnych, integracja naszego środowiska oraz podejmowanych działań przez

Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w zakresie obecnego systemu

emerytalnego i socjalnego.

Ostatnim punktem obrad Zebrania Koła było jednogłośne podjecie uchwał z

przedstawionych sprawozdań za 2019 rok i planów na 2020r. Również podjęto Uchwałę o

nadaniu w 2020r. odznaczeń wyróżniającym się członkom naszego Koła.

Zebranie zakończono o godz., 17.30 po którym udano się na poczęstunek do pobliskiego

lokalu gdzie podczas rozmów poruszano bieżące sprawy naszego środowiska oraz

realizację planu pracy na 2020r.

 

 

Tekst: Józef Landowski

zdjęcia: Józef. Landowski

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET