Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Dokumenty    /     Odrzucenie przez WSA w Warszawie skargi na decyzję MSWiA - II SA/Wa 2157/17    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Odrzucenie przez WSA w Warszawie skargi na decyzję MSWiA - II SA/Wa 2157/17

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Antoniuk po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów postanawia - odrzucić skargę -

link do treści postanowienia:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/orzeczenie%20NSA%20dot.%20oddalenia%20skargi.rtf

źródło:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4EF42CB7E7


Projekt i wykonanie: InforpolNET