Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych (m.in. liczba emerytów, sytuacja materialna, dalsza aktywność zawodowa).    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych (m.in. liczba emerytów, sytuacja materialna, dalsza aktywność zawodowa).

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych (m.in. liczba emerytów, sytuacja materialna, dalsza aktywność zawodowa). złożona w dniu 8 czerwca 2017 r podczas posiedzenia Sejmowej Komisji SWiA.

 

link do relacji telewizyjnej:

 https://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=E814DDE4A3CF9A8FC125813200295EA4

link do informacji prasowej:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Informacja%20MSWiA%20dot.%20emerytur%20w%202017%20r.rtf

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET