Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Przekaż 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Przekaż 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Od stycznia 2018 r. można dokonywać na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 1% odpisu od należnego podatku dochodowego poprzez złożenie w formularzu PIT za 2017 r. stosownego wniosku zawierającego informacje: 1. nazwę OPP: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, 2. nr rejestracji OPP w KRS: 0000043188

linki do dokumentów pdf:

Pismo Prezesa ZG SEiRP:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/pismo%20ZG%20do%20Prezes%C3%B3w%20ZW%20i%20ZO19-01-2018_00011.pdf

Apel o przeznaczenie 1% podatku dochodowego:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/ulotka%201%25%20na%20OPP%20SEiRP19-01-2018_00012.pdf

PIT - OP:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/PiT-%20OP.jpg


Projekt i wykonanie: InforpolNET