Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     VIII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP, Płońsk 26 - 27 października 2018 r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

VIII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP, Płońsk 26 - 27 października 2018 r

VIII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW SEiRP

PŁOŃSK 26 – 27 października 2018 r.

 

W dniach 26 – 27 października w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku odbył się VIII Zjazd Delegatów SEiRP który dokonał podsumowania mijającej kadencji oraz dokonał wyboru nowych władz Stowarzyszenia i nakreślił kierunki działań ia na kolejną czteroletnią kadencją.

W pracach zjazdu uczestniczyło 71 delegatów ( na 75 wybranych) w związku z czym postanowienia Zjazdu uzyskały status prawomocnych decyzji.

W toku obrad Zjazdu udzielono absolutorium dotychczasowym władzom Stowarzyszenia oraz dokonano wyboru nowych władz.

Prezesem Stowarzyszenia został wybrany dotychczasowy Prezes kol. Antoni Duda.

W skład siedmioosobowego Prezydium, oprócz Prezesa weszli:

- Leszek Orkisz, Jerzy Skrycki , Agnieszka Smolińska, Waldemar Sopek, Piotr Styczyński, Wojciech Trzeciecki

Wybrano również siedmioosobową Komisję Rewizyjną której przewodniczącym został kol. Ireneusz Koczan a także przyjęto ostateczną wersję Statutu i Uchwałę Programową Zjazdu.

 

 Tekst i zdjęcia (smartfonem)

Rzecznik ZO SEiRP w Słupsku

Henryk Znaniecki

pozostałe zdjęcia:

Leszek Orkisz

 

 

 

 

Słupsk, 27.10.2018 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET