Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Infoteka nr 41. Przegląd mediów – 16. 12. 2020 r.     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Infoteka nr 41. Przegląd mediów – 16. 12. 2020 r.

Infoteka nr 41. Przegląd mediów – 16. 12. 2020 r. cz.1

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i

mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z

innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. W tym numerze kilka artykułów

poświęconych sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Igorowi Tuleyi, który miał

odwagę wyjaśniać okoliczności związane z tzw. głosowaniem nad ustawą represyjną na

Sali Kolumnowej w dniu 16 grudnia 2020 roku i za to jest poddany szykanom

naruszającym prawo.

1.Ustawa dezubekizacyjna: sądy nie czekają już na decyzję Trybunału

Konstytucyjnego

https://www.rp.pl/Mundurowi/312109989-Ustawa-dezubekizacyjna-sady-nie-czekaja-juz-na-decyzje-Trybunalu-

Konstytucyjnego.html?fbclid=IwAR1hCAGes86nUVdcPSTrmkn7QFkymXv2PwPQTKZZ7Y87yUXQlO_2dB-t3mg

Trybunał Konstytucyjny od dwóch lat nie jest w stanie wypowiedzieć się w sprawie

ustawy dezubekizacyjnej

Zofia Brzezińska

Dzięki uchwale SN ruszyły postępowania dotyczące obniżonych rent i emerytur na

podstawie ustawy dezubekizacyjnej. Trybunał Konstytucyjny już od dłuższego czasu

zwleka z ogłoszeniem orzeczenia ws. ustawy z 2016 r.

Zwłoka ta wpływa na korzystanie z prawa do procesu – mówi adwokat Aleksandra

Chołub. I dodaje, że po skierowaniu pytania prawnego przez Sąd Okręgowy w

Warszawie w sprawie XIII 1 U 326/18 do TK sądy zawieszały postępowania. Sytuacja

zmieniła się po uchwale Sądu Najwyższego z 16 września 2020 r.

SN dokonał w niej wykładni pojęcia „służby na rzecz totalitarnego państwa"

określonego w art. 13b ust. 1 ustawy i wskazał, że kryterium to powinno być

oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, także na podstawie

indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych

praw i wolności człowieka – wyjaśnia.

SN opowiedział się za definicją państwa totalitarnego w ujęciu wąskim, tzn. warunkiem

utraty świadczenia emerytalnego jest wykazanie, że funkcjonariusz w swojej służbie

naruszył podstawowe prawa i wolności innych osób, zwłaszcza walczących o

niepodległość, suwerenność i wolną Polskę. /…/

2. Tu (nie) mieszka esbek, czyli walka o dobre imię i pieniądze

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1498580,tu-nie-mieszka-esbek-czyli-walka-o-dobre-imie-i-pieniadze.html

Tu (nie) mieszka esbek, czyli walka o dobre imię i pieniądze

autor: Paulina Szewioła 10.12.2020, 07:42; Aktualizacja: 10.12.2020, 07:45

- W aktach osobowych moich klientów nie ma żadnego dokumentu, który by im

zezwalał na dokonywanie czynności operacyjnych na rzecz SB. Telefonistka musiała

wiedzieć, jak podpiąć kabel, aby uzyskać połączenie z abonentem. I taka osoba ma

być teraz traktowana jak funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa - mówi Justyna

Sobek, adwokat reprezentująca przed sądami milicjantów z pionu łączności.

 

Wydawałoby się, że zmiany w prawie oraz orzecznictwo sądowe powinny wreszcie

rozstrzygnąć wątpliwości prawne w sprawach związanych z działalnością w

organach bezpieczeństwa państwa PRL. Tymczasem jest odwrotnie, co pokazuje

niedawne pytanie prawne rzecznika praw obywatelskich do Sądu Najwyższego w

sprawie milicjantów pracujących w pionie łączności w latach 1984–1990. Skąd

wątpliwości w ich przypadku?

One pojawiły się już przy okazji pierwszej ustawy dezubekizacyjnej z 2009 r., kiedy

Instytut Pamięci Narodowej (IPN) zażądał od komend wojewódzkich przekazania akt

osobowych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej (MO) zatrudnionych na etatach w

wydziałach łączności. W zasobach IPN znaleziono bowiem decyzję, zgodnie z którą

wydziały te miały zostać w tamtym czasie podporządkowane nadzorowi zastępcy szefa

wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych (WUSW) ds. Służby Bezpieczeństwa

(SB). Były one jednostkami terenowymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w których

funkcjonowały służby MO i SB.

Na tej podstawie IPN stwierdził, że wydziały łączności należy zakwalifikować jako organy SB. /…/

3. Generał Marek Hebda – tu karze się wszystkich

http://prze-sacz.pl/general-marek-hebda-tu-karze-sie-wszystkich/?

fbclid=IwAR0E5yB_sRZthDQGFjKZEedj8HMM0cc9H0rGfHUFJznDEbcz1Z82DvuLrpo

Generał Marek Hebda – tu karze się wszystkich

 Zuzanna Jakowicka   10 grudnia 2020 

Prawicowa strona sceny politycznej przez lata domagała się ścigania różnych grup zawodowych pracujących w okresie PRL, twierdząc, że źle przeprowadzono proces dezubekizacji. Po dojściu do władzy PiS przyjął nowelizację ustawy1, która odebrała znaczną część emerytur osobom pracującym od roku 1944 do 1990 we wskazanych resortach służb mundurowych. Wzbudziło to liczne protesty. Ponad 60 osób odebrało sobie życie, a wiele zmarło pod wpływem stresu wywołanego utratą środków do życia2.

16 września 2020 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę w sprawie kryterium służby na

rzecz totalitarnego państwa, które stało się podstawą cięcia uposażeń przez Zakład

Emerytalno-Rentowy MSWiA. Sąd stwierdził, że kryterium „powinno być oceniane na

podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych

czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności

człowieka.”3.

W związku z tym publikujemy rozmowę z Generałem Markiem Hebdą, który jest…

Który jest represjonowany drastycznym obniżeniem emerytury policyjnej, ponieważ 2

lata i 5 m-cy pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Szefa Rejonowego Urzędu Spraw

Wewnętrznych w Nowym Sączu ds. Polityczno-Wychowawczych (1.07.1983-

30.11.1985). To jest większa zbrodnia niż np. zabójstwo, bo skazany odbywając karę

pozbawienia wolności w ZK ma naliczane 0,7% za każdy rok pracy, a ja „0”. Jestem

obywatelem II kategorii, bo idąc teraz do pracy w „cywilu” „demokratyczne państwo”

zabierze mi co miesiąc składkę na ZUS, ale nie podwyższy emerytury nawet za 1

miesiąc tej pracy. Każdemu innemu tak, mnie nie!!!  Jestem obywatelem II kategorii, bo

dotyczą mnie zakazy ustawowe (takie polskie odpowiedniki nazistowskich ustaw

norymberskich) zajmowania stanowisk np. w urzędach, rektoratach, zarządach

sportowych, łowieckich, w SANEPID, itd.. Jest już 14 takich ustaw. /…/

4. Czy trzeba czekać na orzeczenie TK w sprawie emerytur byłych funkcjonariuszy służb PRL 

https://www.prawo.pl/kadry/czy-trzeba-czekac-na-orzeczen-tk-w-sprawie-emerytur-b,505170.html

W Senacie o sytuacji prawnej emerytowanych funkcjonariuszy służb PRL
Grażyna J. Leśniak Data dodania: 11.12.2020

Uchwała Izby Pracy Sądu Najwyższego w sprawie emerytur b. funkcjonariuszy PRL ma znaczenie zasadnicze, co oznacza, że oczekiwanie na rozstrzygnięcie TK w tej sprawie nie ma większego sensu - ocenili uczestnicy piątkowej konferencji w Senacie dotyczącej sytuacji prawnej emerytów mundurowych po orzeczeniu SN.
W piątek w Senacie odbyła się konferencja dotycząca sytuacji prawnej emerytów mundurowych po orzeczeniu Sądu Najwyższego z 16 września br. Konferencja została zorganizowana przez wicemarszałków Senatu Gabrielę Morawską-Stanecką (Lewica) i Michała Kamińskiego (PSL).


5. Uchwała Sądu Najwyższego w zupełności wystarczy sądom do ustalania wysokości emerytur emerytowanych funkcjonariuszy służb PRL

https://finanse.wp.pl/nie-ma-sensu-czekac-na-tk-prawnicy-o-emeryturach-sluzb-prl-6585217699355392a

Nie ma sensu czekać na TK. Prawnicy o emeryturach służb PRL

OPRAC. KONRAD BAGIŃSKI wczoraj 11 grudnia 2020 roku (22:01)

Uchwała Sądu Najwyższego w zupełności wystarczy sądom do ustalania wysokości emerytur emerytowanych funkcjonariuszy służb PRL – uznali prawnicy na konferencji w Senacie. Podważyli sens oczekiwania na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. /…/

6. Szef komisji spraw wewnętrznych chce, aby Sejm zająć się projektem cofającym tzw. ustawę dezubekizacyjną

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1498772,ustawa-dezubekizacyjna-wieslaw-szczepanski-sejm.html Szef komisji spraw wewnętrznych chce, aby Sejm zająć się projektem cofającym tzw. ustawę dezubekizacyjną

11.12.2020, 13:53; Aktualizacja: 11.12.2020, 14:19

Szef komisji spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański z Lewicy chce, aby w Sejmie na połączonym posiedzeniu z komisją polityki społecznej posłowie zajęli się projektem ustawy Lewicy przywracającym świadczenia byłym funkcjonariuszom służb mundurowych i cofającej założenia tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

7. Dlaczego Przyłębska milczy? Mamy do czynienia ze świadomym naruszaniem norm konstytucyjnych

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8018920,trybunal-konstytucyjny-dezubekizacja.html?fbclid=IwAR0jLeqVDEUj35uA_6G52rmzs1PTCU3i4fNevqZDMqkBuUE3qv88lGIo4T4

Dlaczego Przyłębska milczy? Mamy do czynienia ze świadomym naruszaniem norm konstytucyjnych

Paulina Nowosielska 25 listopada 2020, 07:49

Mamy do czynienia ze świadomym naruszaniem norm konstytucyjnych przez

konstytucyjne organy państwa – mówią eksperci. Co może mieć finansowe

konsekwencje dla Skarbu Państwa - pisze "Dziennika Gazeta Prawna". /.../ ‒ Mamy do

czynienia ze świadomym naruszaniem norm konstytucyjnych przez konstytucyjne

organy państwa ocenia prof. Wyrzykowski. ‒ W tym sensie uprawnione są

oczekiwania opinii publicznej, że orzeczenia będą ogłaszane, a ustawy publikowane./…./

8. Protokoły sobie, stenogram sobie.

https://tvn24.pl/polska/protokoly-sobie-stenogram-sobie-kolejne-pytania-ws-glosowan-w-sali-kolumnowej-ra701851?fbclid=IwAR1CO8hJtQ1LVVJkFgcM0StTMzARHpvoHf5YLs6jYLueujPVqxF1hFMU7Xk Protokoły sobie, stenogram sobie. Kolejne pytania ws. głosowań w Sali Kolumnowej 22 grudnia 2016, 22:36

W czasie głosowań nad ustawą dezubekizacyjną i budżetem państwa na przyszły rok

doszło do nieoczekiwanego przegrupowania posłów sekretarzy i zmniejszenia liczby

sektorów. Kancelaria Sejmu opublikowała w czwartek szczegółowe protokoły z

głosowań odbywających się 16 grudnia wieczorem w Sali Kolumnowej. Sprawdziliśmy,

co z nich wynika. /…/

Protokoły opublikowane przez Kancelarię Sejmu wskazują, że głosowanie przebiegało

inaczej, niż wynika to ze stenogramu. Odbywało się w ośmiu, a nie w 10 sektorach, a

głosy zliczało ośmiu, a nie 10 posłów sekretarzy. /…/

9. Sędzia Tuleya odsyła PiS do prokuratury

https://wyborcza.pl/7,75398,22802805,sedzia-tuleya-odsyla-pis-do-prokuratury.html

Maciej Orłowski, Justyna Dobrosz-Oracz, Ewa Ivanova 19 grudnia 2017 | 06:02

Czy posłowie PiS złożyli fałszywe zeznania w sprawie obrad na Sali Kolumnowej? Sąd nakazał zbadać to prokuraturze

Prokuratura musi wszcząć śledztwo ws. posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej, które

odbyło się 16 grudnia 2016 r. - zdecydował w poniedziałek sąd. Będzie też musiała

zbadać, czy posłowie PiS złożyli fałszywe zeznania. /…/

10. Skandaliczna decyzja Izby Dyscyplinarnej. Zawiesiła sędziego Tuleyę i pozwoliła postawić mu zarzuty karne

https://oko.press/skandaliczna-decyzja-izby-dyscyplinarnej-zawiesila-sedziego-tuleye-i-pozwolila-postawic-mu-zarzuty-karne/

OKO.press MARIUSZ JAŁOSZEWSKI 18 LISTOPADA 2020

Nielegalna Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet sędziemu Igorowi Tulei, co pozwoli Prokuraturze Krajowej postawić mu absurdalne zarzuty karne za wpuszczenie dziennikarzy na ogłoszenie ważnego dla obywateli orzeczenia. Tuleya został też zawieszony w obowiązkach sędziego i zmniejszono mu o 25 proc. pensję. /…/

11. Komiczne uzasadnienie decyzji o uchyleniu immunitetu sędziemu Tulei.

https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/absurdalne-uzasadnienie-do-odebrania-immunitetu-sedziemu-tulei-nie-uleglismy-naciskom/

Absurdalne uzasadnienie do odebrania immunitetu sędziemu Tulei: Nie ulegliśmy

naciskom!

Komiczne uzasadnienie decyzji o uchyleniu immunitetu sędziemu Tulei. Nielegalna Izba

Dyscyplinarna napisała, że zezwoliła prokuraturze na ściganie sędziego, bo nie ulegała

„pomrukom ulicy i gazet” i nie wydała orzeczenia pod „publiczkę”. Zapewnia też, że ws.

Tulei orzekała „najuczciwiej”, „bezstronnie” i „godnie”. /…/

12. "Dziady" wymierzone w Jarosława Kaczyńskiego?

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26590564,dziady-wymierzone-w-jaroslawa-kaczynskiego-policja-szuka.html "Dziady" wymierzone w Jarosława Kaczyńskiego? Policja nęka twórców spektaklu

Kacper Sulowski 11 grudnia 2020 | 06:30

Grupa ludzi z bloku przy ul. Mickiewicza na Żoliborzu udostępniła swoje mieszkania na

spektakl "Dziady", w którym podśmiechiwano się z Jarosława Kaczyńskiego. Teraz

nachodzi ich policja. Żąda też od wspólnoty nagrania z monitoringu. /.../

 

13. Projekt umożliwiający doliczenie cywilnego stażu do służby nie ujednolica statusu funkcjonariuszy

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1498426,emerytura-mundurowa-staz-cywilny.html

Nierówne zrównanie praw do emerytury mundurowej

autor: Paulina Szewioła 09.12.2020, 07:00; Aktualizacja: 10.12.2020, 13:00

Projekt umożliwiający doliczenie cywilnego stażu do służby nie ujednolica statusu funkcjonariuszy. Zdaniem związków zawodowych wprowadza kolejny system emerytalny. Problem w tym, że tylko dla mundurowych przyjętych do służby w latach 1999-2003.

 

14. TK: przepisy dotyczące kumulowania świadczeń emerytalnych - zgodne z konstytucją

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/tk-przepisy-dotyczace-kumulowania-swiadczen-emerytalnych-zgodne-z-konstytucja,113715.html

TK: przepisy dotyczące kumulowania świadczeń emerytalnych - zgodne z konstytucją

System ubezpieczeń społecznych nie może być oparty na zasadzie absolutnej równości;

w ramach różnych systemów świadczeniobiorcy mogą być traktowani odmiennie -

orzekł Trybunał Konstytucyjny, uznając za zgodne z konstytucją przepisy dotyczące

kumulowania świadczeń emerytalnych.

W skardze konstytucyjnej skierowanej do TK wskazano na wątpliwości dotyczące

dwóch przepisów zawartych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy

zawodowych z 1993 r. oraz ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych z 1998 r. Mowa w nich o tym, że w razie zbiegu prawa do kilku świadczeń

co do zasady wypłaca się jedno z nich - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

 

15. System ubezpieczeń społecznych nie może być oparty na zasadzie absolutnej równości.

https://www.prawo.pl/kadry/dlaczego-tl-uznal-ze-przepisy-dopuszczajace-kumulacje-swiadczen,505229.html?fbclid=IwAR37DkLi2ruZXTCnIf2I4c0TFSPRN0BGXttUsKDYk3bF7Wu0jIPP1TK1cMI

TK: Przepisy dotyczące kumulowania świadczeń emerytalnych są zgodne z

konstytucją


Grażyna J. Leśniak

System ubezpieczeń społecznych nie może być oparty na zasadzie absolutnej równości.

W ramach różnych systemów świadczeniobiorcy mogą być traktowani odmiennie –

uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny, według którego przepisy dotyczące

kumulowania świadczeń emerytalnych są zgodne z konstytucją.

 

16. W razie zbiegu prawa do kilku świadczeń co do zasady wypłaca się jedno z nich – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1499054,kumulowanie-swiadczen-emerytalnych-zgodne-z-konstytucja-tk-wyrok.html

TK: Przepisy dotyczące kumulowania świadczeń emerytalnych zgodne z konstytucją

15.12.2020, 11:38; Aktualizacja: 15.12.2020, 11:51

/…/ W skardze konstytucyjnej skierowanej do TK wskazano na wątpliwości dotyczące dwóch przepisów zawartych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych z 1993 r. oraz ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 1998 r. Mowa w nich o tym, że w razie zbiegu prawa do kilku świadczeń co do zasady wypłaca się jedno z nich – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

17. Policja masowo przegrywa w sądach

https://oko.press/zgromadzenia-legalne-policja-mandaty/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0rUsxoPS4N5Ei80PM9voZpaLnYF9I7aDlGecmsrtUfxRLVoXal3h1S828#Echobox=1608064142

Udział w zgromadzeniach podczas epidemii nie jest nielegalny. Policja masowo przegrywa w sądach

OKO.press DOMINIKA SITNICKA 15 GRUDNIA 2020

Policja blokuje marsze, zamyka ludzi w kotłach i rozdaje mandaty twierdząc, że

zgromadzenia spontaniczne w czasie epidemii są nielegalne. To nieprawda. Sądy nie

zostawiają suchej nitki na policyjnych wnioskach o ukaranie. Cytujemy uzasadnienia

sądów - mocne

Od połowy listopada policja konsekwentnie stosuje taktykę rozbijania strajków kobiet.

Ustawia kordony na trasie przemarszu, blokując ulice. Zamyka ludzi w kotłach. Stara się

wylegitymować jak największą liczbę osób. Wypisuje mandaty, kieruje do sądów i

sanepidu wnioski o ukaranie.

Ich działaniom oficjalnie przyświeca przekonanie, że Prawo i Sprawiedliwość zdelegalizowało zgromadzenia spontaniczne na czas zagrożenia epidemicznego. Takie komunikaty zresztą nadaje policja przez megafony.

18. Kolejna interwencja RPO w sprawie zawieszonych policjantów

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zawieszenie-policjantow-ul-mickiewicza-rpo-ponawia-pytania

Zawieszenie w czynnościach policjantów ws. wykroczenia przy ul. Mickiewicza. Rzecznik ponownie występuje do KSP

Data: 2020-12-09

 • Wobec sześciu policjantów ze stołecznego Żoliborza wszczęto postępowania dyscyplinarne i zawieszono ich w czynnościach służbowych

 • Według mediów nie dopilnowali oni domu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, na którego ogrodzeniu pojawiły się m.in. wieszaki z niecenzuralnym hasłem

 • RPO pytał Komendanta Stołecznego Policji, czy przy każdym braku reakcji policjantów na wykroczenie będą oni zawieszani w czynnościach

 • Nie dostał jednak ani wyjaśnień w tym zakresie, ani nawet dokumentów o wszczęciu dyscyplinarnek i decyzji o zawieszeniu

Dlatego Adam Bodnar ponownie dopytuje, jaki interes społeczny przemawiał za

zawieszeniem policjantów. Przypomina też nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi o

obowiązku współdziałania i udzielania pomocy ze strony każdego organu, do

którego RPO się zwraca.


19. Identyfikacja policjantów – wystąpienie RPO do MSWiA

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-proponuje-policjanci-na-demonstracji-z-widocznym-numerem-sluzbowym

Policjanci podczas demonstracji - z widocznym numerem służbowym. Aby nie dochodziło do tortur, RPO proponuje MSWiA zmianę przepisów

Data: 2020-12-14

 • Obecne przepisy sprzyjają anonimowości policjantów i kulturze

 • bezkarności; mogą też utrudniać identyfikację tych, którzy przekraczają

 • uprawnienia i dopuszczają się przemocy

 • Dla nieumundurowanych funkcjonariuszy brak oznaczeń może być

 • niebezpieczny - manifestanci mogą być bowiem przekonani o ataku

 • bojówek i stosować obronę konieczną

 • Dlatego podczas stosowania środków przymusu bezpośredniego powinni oni

 • mieć widoczne oznaczenie „Policja” oraz widoczny znak identyfikacji, np.

 • numer służbowy

 • Także funkcjonariusze pododdziałów zwartych powinni mieć dobrze

 • widoczne indywidualne znaki identyfikacyjne, np. numer służbowy na

 • hełmie

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się o odpowiednią zmianę

przepisów do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET