Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Komunikat w/s drogi sądowej (dezubekizacja)    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Komunikat w/s drogi sądowej (dezubekizacja)

W związku z licznymi zapytaniami, a nawet próbami podejmowania już teraz  działań prawnych np. wnoszenia odwołań/pozwów do sądów powszechnych związanych z ustawą z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 30.12.2016 r., poz. 2270), tzw. ustawa "dezubekizacyjna", informujemy zainteresowanych, że:

  1. Rozpoczęcie indywidualnej drogi sądowej jest możliwe nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno Rentowego MSWiA stanowiącej o zmniejszeniu emerytury/renty. W decyzji tej znajdzie się pouczenie o możliwości jej zaskarżenia (w jakim terminie i do jakiego sądu).
  2. Zgodnie z tym pouczeniem, według stanu na dzień dzisiejszy,  emeryt/rencista będzie mógł  wnieść odwołanie od ww. decyzji do Sądu Okręgowego  - Wydziału Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem Dyrektora ZER MSWiA.  Nie ponosimy przy tym żadnych kosztów z tym związanych. Nie wiemy jednak jak strukturę organizacyjną sądów powszechnych  ukształtuje, w niedalekiej przyszłości,  zapowiadana przez Ministra Sprawiedliwości reforma sądownictwa. 

​Tekst komunikatu w pełnej wersji dostępny na stronie internetowej ZG SEiRP pod linkiem:(skopiuj i wklej do przegladarki)

https://www.seirp.pl/droga-sadowa


Projekt i wykonanie: InforpolNET