Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Walne zebranie członków Stowarzyszenia Komendantów w Czchowie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Komendantów w Czchowie

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Komendantów w Czchowie.

W dniu 2 lutego 2013 roku w Czchowie, w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym „Łaziska” obradowało walne zebranie członków Stowarzyszenia Komendantów Policji. Podsumowano działalność Stowarzyszenia w 2012 roku, zatwierdzono regulamin działania Komisji Rewizyjnej oraz nakreślono kierunki działań w bieżącym roku. W posiedzeniu wzięli udział Henryk Borowiński, Prezes ZG SE i RP oraz Zdzisław Bartula, Sekretarz ZG. Henryk Borowiński odznaczył Antoniego Forgiela, Prezesa Stowarzyszenia Komendantów Policji Odznaką „Za wybitne osiągnięcia dla SE i RP”. W swoim wystąpieniu podkreślił znakomita współpracę obu Stowarzyszeń w rozwiązywaniu nurtujących problemów środowiska policyjnego czego dowodem jest choćby fakt, że Stowarzyszenie Komendantów Policji było jednym z sygnatariuszy Apelu skierowanego do najwyższych władz kraju w sprawie zamiaru obniżenia wielkości odpisu na fundusz socjalny. Prezes H. Borowiński zapoznał zebranych z najważniejszymi przedsięwzięciami Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w 2013 roku. Miłym akcentem na zakończenie obrad było pieczenie kiełbasy i biesiada przy akompaniamencie góralskiej kapeli.


/tekst nadesłany przez Zdzisława Bartulę/


Projekt i wykonanie: InforpolNET