Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA SEiRP w KOŚCIERZYNIE

W dniu 18.06.2021 r. w Sali Seniora Kościerskiego Domu Kultury w Kościerzynie przy ul. Długiej odbyło się Zebranie Koła SEiRP w Kościerzynie. Przybyłych członków Koła przywitał Prezes Roman Jereczek, omówił projekt obrad oraz poprosił o uczczenie minuta ciszy zmarłych w tym roku członków. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano kol. Brunona Raulin. Zgłoszony przez Przewodniczącego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wiceprezes Koła kol. Józef Landowski przedstawił sprawozdania z działalności Zarządu oraz finansowe za rok 2020 .W swym wystąpieniu wskazał na ogrom trudności organizacyjnych uwarunkowanych z obostrzeniami sanitarnym związanych z pandemią Covid 19, od marca do końca roku 2020. Pomimo tego zrealizowano ponad 80 % planu pracy . Zarząd Koła zorganizował 6 spotkań integracyjnych w których uczestniczyło 120 członków wraz z małżonkami . 2 Spotkania integracyjne finansowane z funduszu socjalnego KWP w miesiącu marcu i wrześniu w Restauracji Gryf Kościerzyna. 4 Spotkania integracyjne w tym 2 plenerowe (spływ kajakowy i ognisko) całość finansowana przez uczestników . Ponadto Zarząd Koła uczestniczył w Walnym Zebraniu członków Koła ZEiRP RP w Kościerzynie oraz obchodach powiatowych Święta Policji organizowanych przez KPP w Kościerzynie. W Kole prowadzona jest Kronika w której przedstawiono działalność Zarządu oraz udział członków w życiu Koła, wysyłane są materiały medialne do OW SEiRP w Gdańsku Propagowana jest idea 1% na rzecz SEiRP oraz bieżąca pomoc emerytom dotkniętych ustawą z dn. 16.12.2016 r. przejawiająca się głównie w sporządzaniu odwołań oraz doradztwa prawnego. Na dzień 31.12.2020 r. koło liczyło 50 członków w tym 2 wspierających . Przedstawione plany pracy oraz finansowy na rok 2021 jak podkreślono podczas obrad są ambitne i zbliżone do ubiegłorocznych. W ocenie Komisji Rewizyjnej Koła działalność Zarządu została oceniona pozytywnie i nie stwierdzono nieprawidłowości .

W części dyskusyjnej głównymi tematami była obecna sytuacja emerytów i rencistów policyjnych, integracja środowiska emeryckiego oraz pomoc potrzebującym emerytom i rencistom. Ostatnim punktem obrad Zebrania Koła było jednogłośne podjecie uchwał z przedstawionych sprawozdań za 2020 rok i planów na 2021 r. Również podjęto Uchwałę o nadanie w 2021 r. odznaczeń członkom wyróżniającym się Koła. Po 2 godzinnym spotkaniu i wyczerpaniu porządku obrad Zebranie Koła SEiRP w Kościerzynie zostało zakończone.

 

Tekst: Józef Landowski

zdjęcia: Józef. Landowski

 

 

Projekt i wykonanie: InforpolNET