Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła nr 9 w Ustce    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze koła nr 9 w Ustce

W dniu 23.03.2018 r. w Kole nr.9 SEiRP w Ustce odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze.
W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Zarządu Okręgowego SEiRP w Słupsku : Prezes Zarządu Leszek Orkisz .

Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła .
Wybrano nowe władze Koła , którego w skład zarządu weszli :
1. Kazimierz Litwin – Prezes
2. Dariusz Płachta- Viceprezes
3. Andrzej Połeć – Skarbnik
4. Tadeusz Przewoźniak- Sekretarz
Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie :
1. Tadeusz Stereńczak – Przewodniczący
2. Adam Riabczyk – Wiceprzewodniczący
3. Kazimierz Pietrukaniec – Członek
Delegatami na zjazd Okregowy SEiRP wybrani zostali : Kazimierz Litwin ,

materiał nadesłany przez: Dariusz Płachta

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET