Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     85-te urodziny Zygmunta Szymkowicz Honorowego Prezesa Koła SEiRP w Kościerzynie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

85-te urodziny Zygmunta Szymkowicz Honorowego Prezesa Koła SEiRP w Kościerzynie

85-te urodziny Zygmunta Szymkowicz

Honorowego Prezesa Koła SEiRP w Kościerzynie


 

W dniu 29 września 2021 r. Prezes Koła Roman Jereczek , Wiceprezes Józef Landowski

oraz nadkom. Adam Bork Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie odwiedzili

Honorowego Prezesa Koła SEiRP w Kościerzynie – Zygmunta Szymkowicz, który w dniu

30 września 2021 r. obchodzi swoje 85-te urodziny. Jubilatowi wręczono „Listy

gratulacyjne” Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie , Zarządu Oddziału

Wojewódzkiego SEiRP w Gdańsku i Zarządu Koła SEiRP w Kościerzynie, dołączając

kwiatek z drobnym upominkiem. Przybyli złożyli życzenia długich lat życia

przepełnionych zdrowiem oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 
Ppłk w st. spocz. Zygmunt Szymkowicz w latach 1966 – 1984 był Komendantem

Powiatowym MO w Kościerzynie. Z chwilą przejścia na emeryturę, od początku działał

w strukturach emeryckich funkcjonariuszy i powstałym w 1991 roku Stowarzyszeniu

Emerytów i Rencistów KWP w Gdańsku. W latach 2001-2008 pełni funkcję Prezesa

Zarządu. Do chwili obecnej aktywnie uczestniczy w działaniach Koła SEiRP w

Kościerzynie. Za działalność na rzecz Stowarzyszenia w 2009 r. odznaczony „Za wybitne

osiągnięcia  dla SEiRP” , w 2015 r.  nadano tytuł. Honorowego Prezesa Koła SEiRP

Kościerzyna, a w 2016 r. Medal „XXV Lat Stowarzyszenia”.

 

 


Tekst: Józef Landowski

zdjęcia: Józef. Landowski

 

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET