Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     Spotkanie integracyjne emerytów i rencistów policyjnych w Kościerzynie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Spotkanie integracyjne emerytów i rencistów policyjnych w Kościerzynie

Spotkanie integracyjne emerytów i rencistów policyjnych w Kościerzynie

W dniu 12 września 2020 r. w Restauracji GRYF w Kościerzynie, Zarząd Koła SEiRP Kościerzyna zorganizował spotkanie integracyjne emerytów i rencistów policyjnych wraz z współmałżonkami. W spotkaniu uczestniczyło 37 osób w tym zaproszeni goście w osobach Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie – kom. Adama Bork oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji- podkom. Michała Domerackiego.

Przybyłych na spotkanie przywitał Prezes Koła Roman Jereczek, który przedstawił jego przebieg oraz przekazał aktualne informacje o działaniach Zarządu Koła w tym trudnym dla nas czasie. Następnie głos zabrał kom. Adam Bork który podziękował za zaproszenie życząc udanego spotkania w tak miłym gronie, również korzystając z okazji z spotkania z emerytami przedstawił obecnego na spotkaniu Zastępcę Komendanta podkom. Michała Domerackiego.

Przy zastawionych stołach daniami i przystawkami oraz kawie i cieście z uwzględnieniem wymogów sanitarnych związanych z COVID 19 w trakcie spotkania toczyły się dyskusje o aktualnej sytuacji środowiska emerytów i rencistów policyjnych z wspomnieniami z lat służby. Trwające kilka godzin spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy dopisujących humorach jego uczestników.

 

 

Tekst: Józef Landowski

zdjęcia: Józef. Landowski

 

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET