Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Trybunał w Strasburgu nie dopuścił skarg ws. obniżki emerytur    /     J. Zemke zlecił profesjonalne tłumaczenie decyzji ETPC    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

J. Zemke zlecił profesjonalne tłumaczenie decyzji ETPC

13.06.2013 W związku z pytaniami dotyczącymi decyzji Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu chcę poinformować, że została ona opublikowana w języku angielskim i liczy 56, bardzo
rozbudowanych stron, z częstym przywoływaniem wcześniejszego orzecznictwa Trybunału, różnych przykładów i różnych opinii
prawnych.
Decyzja ta wymaga zatem nie ogólnego, ale wysoce specjalistycznego przetłumaczenia, w tym oryginałów przytoczonych
dokumentów.
W tej sytuacji – zdecydowałem się zwrócić do tłumaczy specjalizujących się zarówno w orzecznictwie unijnym, jak i
współpracujących z wymiarem sprawiedliwości. Po licznych rozmowach znalazłem osoby o takich, potwierdzonych
kwalifikacjach, które podejmą się tej pracy na mój prywatny koszt. Czas tłumaczenia, ze względu na skomplikowaną strukturę
decyzji określili na ok. 2 tygodni. Po otrzymaniu profesjonalnego tłumaczenia – przekażę go dodatkowo do weryfikacji.
Ze względu na wagę decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i fakt, że dotyczy ona wielu tysięcy osób – wymagana
jest bowiem wysoka precyzja językowa i prawnicza tłumaczenia.
Sadzę, że wszystkie te prace powinny być zakończone około 7 lipca br.
Ponieważ dokładne treści decyzji, a nie tylko jej skrótowe, prasowe omówienie, interesują wiele osób – przekażę wierne
tłumaczenie do dyspozycji Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Sądzę, że wówczas każda zainteresowana osoba będzie mogła uzyskać pełną treść decyzji Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu – zarówno w wersji angielskiej, jak i w języku polskim.
Janusz Zemke
Strasburg, 13 czerwca 2013 r.


Projekt i wykonanie: InforpolNET