Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Region Gdański    /     ARCHIWUM    /     ZEBRANIE ZW SEiRP W GDAŃSKU z/s w GDYNI    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

ZEBRANIE ZW SEiRP W GDAŃSKU z/s w GDYNI

ZEBRANIE ZW SEiRP W GDAŃSKU z/s w GDYNI

W dniu 25 września 2018 r. o godz. 10.30 w świetlicy Komendy Miejskiej

Policji w Sopocie odbyło się zebranie ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni. W

spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach: Komendant

Miejski Policji w Sopocie insp. Piotr Bolin i Z-ca Komendanta Miejskiego

Policji w Sopocie mł. insp. Michał Biedrawa.

Prezes ZW SEiRP w Gdańsku kol. Jan Pietruszewski otwierając zebranie na

wstępie przywitał przybyłych członków oraz zaproszonych gości. Następnie po

wyborze przewodniczącego oraz sekretarza zebrania jak i stwierdzeniu

ważności obrad i zdolności podejmowania uchwał przyjęto porządek obrad. W

pierwszej kolejności przedstawiono protokół Wojewódzkiego Zjazdu Spraw-

Wyb. Delegatów z 28.06.2018 roku.

Omawiając sprawy bieżące Prezes ZW SEiRP w Gdańsku kol. Jan

Pietruszewski przedstawił przydzielonych opiekunów Kół w terenie,

propozycje powołania Komisji i Zespołów Problemowych ZW wraz z

ustaleniem ich składu i zadań do realizacji jak również propozycje zakresów

obowiązków dla członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Następnie po

przedstawieniu propozycji odznaczenia członków Prezydium Zarządu

Wojewódzkiego poprzedniej kadencji, przeprowadzona została dyskusja nad

poruszanymi zagadnieniami i wnioskami, którą zakończono podjęciem uchwał

zatwierdzających przedstawione Komisje i Zespoły Problemowe, Zakresy

Obowiązków członków Prezydium ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni, jak i

wnioskowane przyznanie Odznak i Dyplomów " Za zasługi dla SEiRP".

Członek ZW SEiRP w Gdańsku kol. Erwin Bruggemann przedstawił

informację w sprawie organizacji w przyszłym roku wyjazdów integracyjnych

i wycieczek do Norwegii oraz Włoch.

Insp. Piotr Bolin podziękował za zaproszenie i za dotychczasową współpracę

ze Stowarzyszeniem i w krótkiej informacji przedstawił sprawę aktualnej

sytuacji w Policji związanej z brakiem doświadczonej kadry oraz wysokim

wskaźnikiem wakatów w jednostkach.

 

Zdjęcia i tekst

Jarosław Fikus - ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

 

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET