Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Archiwum    /     Biuletyn Informacyjny Nr 4 (130) Kwiecień 2023    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny Nr 4 (130) Kwiecień 2023

Od Redaktora ……………………………………………………………………………… 4
IX Krajowe Zebranie Delegatów
Uchwała ZG o zwołaniu w dniu 18 maja 2023 roku KZW …………………………..… 6
Pismo Prezesa ZG w/s przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia ………………….. 7
Uchwała ZG SEiRP z 24 stycznia 2022 roku ………………………………………...… 9
Sprawozdanie z działalności ZG za 2018-2022 ……………………………………..… 10
Sprawozdanie GKR 2018-2023 ……...………………………………………………… 10
Broszura. Materiały …………………………………………………………………….. 10
Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 26.04.2023 r. …..………………...……………… 11
Ekwiwalent – bardzo ważne stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich …………… 19
Elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty .…………………………………………... 24
Medialny Punkt Kontaktowy …………………………………………………......……... 28
Infoteka nr 69 …………………………………………………………………………..… 29
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Koło 19 w Szubinie. Józef Młodowicz …………………………………………...……. 38
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku
Koło w Sopocie. Zebranie roczne ………………………...…………………...…….… 42
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach
80 rocznica Zbrodni Katyńskiej …………………………………………………….…. 46
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie
Rocznica urodzin patrona ….....……………………………………………...………… 51
Posiedzenie ZOW ……………………………………………………………...………. 56
Program Ubezpieczeniowy „SEiRP 2019” ………………………………...……………. 61
Olsztyński Biuletyn Informacyjny (157) …...………………………...…..………….….. 66

źródło:

https://seirp.pl/biuletyny/

link do biuletynu:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/biuletyn-4-130-kwiecien-2023.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET