Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Koła terenowe    /     Z życia kół    /     Koło nr 2 Słupsk    /     Zebranie sprawozdawcze 2013 r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Zebranie sprawozdawcze 2013 r

Zebranie Sprawozdawcze członków Koła nr.2 przy Z.O. w Słupsku.


Członkowie Koła nr 2 liczącego 216 osob, w tym 5 członków seniorów i 22 członków wspierających, spotkali się 22 marca 2013 r w Restauracji „Adamek” w Słupsku na dorocznym zebraniu sprawozdawczym podsumowującym działalność koła w minionym okresie. W zebraniu sprawozdawczym uczestniczył Prezes Zarządu Okręgowego w Słupsku kol. Leszek Orkisz wraz z sekretarzem Z.O. kol. Ryszrdem Skibińskim oraz rzecznikiem Z.O. kol. Henrykiem Znanieckim. Minutą ciszy uczczono pamięc członków: Józefy Zaborowskiej, Bolesława Gągola, Janusza Wawrzyniaka,oraz Piotra Kołczyńskiego i Andrzeja Rybickiego, którzy odeszli na "wieczną służbę".
Prezes Z.O. kol. Leszek Orkisz wraz z Prezesem Koła kol. Franciszkiem Maklesem wręczyli następnie przyznane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Medale Pamiątkowe XX-lecia SEiRP oraz Odznaki Za Zasługi z Dyplomem.
Medalem Pamiątkowym XX-lecia SEiRP został uhonorowany kol: Jerzy Justek natomiast Odznaką Za Zasługi z Dyplomem wyróżnieni zostali: kol. Piotr Zamęcki, kol.Jerzy Borowski, kol.Zdzisław Lickiewicz, kol. Borys Łukaszewicz oraz kol. Władysław Władziak.
Po złożeniu sprawozdania z działalności Koła które w minionym okresie pozyskało 7 nowych członków przy 6 członkach którzy ubyli w tym: 3 członków z uwagi na zgon, 2 osoby zrezygnowały z członkostwa a jedną osobę skreślono z listy członków/ z uwagi na nieopłacanie składek członkowskich/ oraz wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi Koła. Uczestnicy zebrania, po przedstawieniu projektu planu pracy na bieżący rok w głosowaniu przyjeli go do realizacji.
Podczas zebrania z uwagą wysłuchano informację o: koncepcji ograniczenia odpisu na fundusz socjalny, o odpisie 1% podatku przy rozliczeniach rocznych PIT na rzecz naszego Stowarzyszenia które jest Organizacją Pożytku Publicznego oraz funkcjonowaniu strony internetowej Zarządu Okręgowego w Słupsku a także informację przedstawicielki SKOK Wybrzeże która przedstawiła nowe oferty kredytowo - pożyczkowe dla emerytów i rencistów policyjnych.
Zebranie zakończono wspólnym obiadem.

Henryk Znaniecki
Rzecznik prasowy Z.O. w Słupsku.

Słupsk, 22.03.2013 r
/zdjęcia autorstwa H.Znanieckiego /

Powitanie uczestników
Powitanie uczestników
  Minuta ciszy
Minuta ciszy
 
 
 
Wyróżnieni
Wyróżnieni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET