Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP nr 4 (142) 2024    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Biuletyn Informacyjny ZG SEiRP nr 4 (142) 2024

Spis treści
Przekaż 1,5% podatku na rzecz SEiRP..............................................4
Odsetki, podatek, składka zdrowotna – cierniowa droga do odzyskania
utraconego mienia..............................................................................6
Art. 8a – sześć lat systemowej dyskryminacji..................................8
Wyrównanie ekwiwalentu za urlop, odsetki za opóźnienie – wystąpienie
Prezesa ZG SEiRP Antoniego Dudy do Komendanta Głównego Policji......12
Wystąpienia do Ministrów – odpowiedzi........................................ 16
Apelacja uwzględniona – telefonistka odzyskała emeryturę.........18
Telefonistka – wniosek o wycofanie apelacji..................................19
Infoteka nr 81.................................................................................... 22
Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach....... 29
Zebranie Koła SEiRP w Kościerzynie ze spotkaniem integracyjnym...........31
KPP Stalowa Wola - Walne zgromadzenie 2024.............................................33
Wyjazd rehabilitacyjny członków Koła SEiRP w Gdańsku do Łeby.............34
Program Ubezpieczenia „SEiRP 2019”...........................................................36
Olsztyński Biuletyn Informacyjny (176)........................................................  39

źródło:

https://seirp.pl/biuletyny/

link do pobrania:

https://www.slupsk.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/bi-4-142-kwiecien-2024.pdf


Projekt i wykonanie: InforpolNET