Zarząd Oddziału Okręgowego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Słupsku
Jesteś tutaj Aktualności    /     Kontakt na skrzynkę mailową ZER MSWiA     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Siedziba: Słupsk ul. Reymonta /komisariat Policji/ wejście od ulicy A.Mickiewicza, Tel.: 47 7420412, E-mail: emeryci.slupsk@hotmail.com

Kontakt na skrzynkę mailową ZER MSWiA

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w imieniu Pani Magdaleny
Bednarz Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji informujemy, że na dedykowaną naszym
klientom skrzynkę mailową:
klient@zer.mswia.gov.pl można przesyłać
także informacje dotyczące postępowań sądowych. Ponadto na wskazany
adres mailowy mogą Państwo przesyłać również wnioski o wycofanie
przez ZER MSWiA wniesionych środków zaskarżenia od korzystnych dla
Państwa orzeczeń.
Mając na względzie ważność niniejszej informacji, zwracamy się z
uprzejmą prośbą o wsparcie w zakresie rozpowszechnienia tego
komunikatu wśród zainteresowanych osób.
Wskazany adres e-mail znaleźć można także na naszej stronie
internetowej www.gov.pl/zermswia [1] w zakładce „Kontakt".
Z wyrazami szacunku
Justyna Borowska
Naczelnik
Wydział Organizacyjny
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa
www.gov.pl/zermswia [1]

https://www.gov.pl/web/zermswia/kontakt-zer


Projekt i wykonanie: InforpolNET